1.ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ

PROGRAM AÇIKLANMIŞTIR

Değerli Katılımcılar., 15 Aralık 2018 Tarihinde Prof. Dr. Bülent EKER koordinatörlüğünde saat 09:00 - 11:00 arasında 130 TL katılım ücreti ile resmi eğitim sertifika eğitimi verilecektir. Eğitime katılım sağlayacakların kongrenin ilk günü kayıt masasında eğitim programına kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Eğitim Konuları: "Sağlıkta İnovatif Yaklaşımlar, Sağlık Teknolojisi ve Kullanımı, Yenilikçilik ve İnovasyon"
Değerli bilim insanları; Kongremizin birincisinde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımların olması alanında uzman bilim insanlarının tartışma ve görüş alışverişi yaparak alana katkı sağlayacak bilimsel eserlerin literatüre kazandırılması konusunda gösterilen ilgi, alaka ve özveriye yürekten teşekkür ederiz. Birincisi düzenlenen kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenerek ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi durumunda yine ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlayarak yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergiler de yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Yayınlanmaya uygun ve hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanma hakkına sahip olacaktır. Şimdiden göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz.