BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek DORUK KONDAKCI, Semra EYİ
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILAN YENİ TEKNOLOJİLER
 
Hastane dışı meydana gelen kardiyak olayların görülme sıklığı Amerikan Kalp Derneği'ne (AHA) göre, 2018 yılı verileri doğrultusunda 100.000 kişide 140.7 kişi olarak gerçekleşmiştir. Ani kalp durması, birkaç saniyenin bile hayatta kalma şansını arttığı zamana duyarlı tıbbi acil durumlardandır. Müdahale edilmeyen her dakika için hayatta kalma şansı %7-10 azalmaktadır. Otomatik eksternal defibrilatörler (OED), ani kalp durmasını tedavi etmede en etkili yöntemlerdendir. Literatüre göre hızlı defibrilasyon hayatta kalma oranının %40-70 kadar yükseldiğini ortaya koymaktadır. Amerikan Kalp Derneği’nin yaptığı açıklamada “Yaşam zinciri”nin; erken erişim, erken CPR (Kardiyopulmoner resüsitasyon), erken defibrilasyona bağlı olduğu bildirilmektedir. Dünyada pekçok ülkede otomatik eksternal defibrilatörler halk tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. OED’ler defibrilasyon süresini azaltmakta ve sağ kalım oranının artmasına yardımcı olmaktadır. Günümüzde giderek artan teknolojik gelişmeler doğrultusunda bazı kuruluş ve araştırmacılar OED taşımak için kullanmak üzere insansız uçak teknolojileri (drone) geliştirdiler. Uçan OED’ler en kısa zamanda şok sağlayarak kardiyak olaylarda sağkalıma destek sağlayacaktır. 2017 yılında Sağlık hizmetleri bilişim yenilikçisi ödülünü kazanan PULSARA; telefon ve tabletlerde kullanılabilen, hasta bilgilerinin eş zamanlı ve güvenli şekilde paylaşımını sağlayan, hasta taşımasını ve klinisyenlerin hazırlığına olanak sağlayan bir sistemdir. Kalp krizi ve inme geçiren hastalarda sağ kalım oranlarını arttırdığı ortaya konmuştur. İletişim ve bakım koordinasyonunu kolaylaştırarak insan sağlığını iyileştirmek ve güçlendirmek için kurulmuş bir sistemdir. Günümüzde artan nüfus oranlarına paralel olarak artan trafik yoğunluğu hastane öncesi acil servislere yönelik artan talepler sağlık sistemindeki zorlukları ortaya çıkarmaktadır. Sorunların çözümünde motor ambulansların kullanımı yaklaşımı benimsenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Drone, Otomatik Eksternal Defibrilatör, Defibrilatör 


Keywords: