BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda GÜRBÜZ, Nejla CANBULAT ŞAHİNER
AKUT ROMATİZMAL ATEŞ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
 
Akut Romatizmal Ateş (ARA); A grubu beta hemolitik streptokokların üst solunum yolunu enfekte etmesi ve yaklaşık 1-5 hafta sonrasında hastalık bulguları olan eklem tutulumu, beyin, kan damarları, deri ve deri altı bağ dokusunun tutulumu ile sonuçlanan sistemik bir hastalıktır. Edinsel kalp hastalıklarının en önemli nedeni olmakla birlikte dünyanın her yerinde görülebilmektedir. Geçirilen streptokok enfeksiyonuna karşı oluşan antikor, kalp, iskelet sistemi, merkezi sinir sistemindeki bazı dokulara karşı çapraz reaksiyona girer. Yani vücudun otoimmün yanıtının vücuda verdiği harabiyet de denilebilir. Gelişmiş ülkelerin yaşam koşullarının daha iyi olması sebebiyle hastalık daha erken dönemde tanılanabilmekte, penisilin tedavisi ve profilaksisi yeterli düzeyde yapılabilmekte ve gelişmiş tanı yöntemleri sayesinde hastaların daha iyi takip edilmesi hastalık insidansını düşürmektedir. Ülkemizde her bölgede bir araştırma yapılmadığı için ARA konusunda kesin rakamlar olmamakla birlikte ARA ciddi bir sağlık sorunu olmaktadır. ARA sebebiyle oluşan koplikasyonlardan biri olan inflamasyon birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilmektedir. Fakat inflamasyon bazı durumlarda uzun süreli komplikasyonlara neden olabilmektedir. ARA geçiren her hastanın kalbinde tutulum olmamakla birlikte kardiyak problem gelişen hastaların sol kalp kapakçıkları olan aort ve mitral kapağı, triküspit ve pulmoner kapağa oranla daha fazla etkilemektedir. Sonuç olarak kapakta darlık, kapak yetmezliği ve kalp kası hasarı oluşmaktadır. Kalpte oluşan hasarlar sonucunda atriyal fibrilasyon (AF) ve kalp yetmezliği gelişebilmektedir. ARA konusunda ülkemizde ve diğer ülkelerde sınırlı sayıda araştırma yapılıyor olmasındandır ki ARA konusunda kesin sayılar ve sonuçlar yoktur ve bu durum ARA’nın ciddiyetini sürdürmesine sebep olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut Romatizmal Ateş, Kardit, Sydenham Koresi, Hemşirelik Yaklaşımları 


Keywords: