BİLDİRİ DETAY

Bahar ÇİFTÇİ, Gülçin AVŞAR, Mağfiret KAŞIKÇI
BEBEK BEZLİ İDRAR TORBASININ GELIŞTIRILMESI
 
Söz konusu buluşta gaitanın da çıkışını engellemeyecek şekilde tasarlanan önü delik bir bebek bezi mevcuttur. Bebek bezinin ortasından geçerek beş kısımdan oluşan oval şeklinde bir idrar torbası bulunmaktadır. Bunlar; cilde zarar vermeyecek şekilde geliştirilmiş ve torbanın çıkmasını en az seviyeye indirgeyen yapışkanlı kısım, idrarın aktığı ve bezin içinde bulunan idrar torbasının başlangıç kısmı olarak adlandırılan ilk kısım, idrarın önce iç kısımda toplandığı ve dışarıda birikmesini sağlayan delik kısmı, torbanın bitiş kısmı olarak adlandırılan ve üzerinde idrarın miktarını ölçen ölçüm cetveli bulunan idrarının toplandığı son kısım ve idrarın toplandıktan sonra kolayca tüpe alınmasını sağlayan musluktan oluşmaktadır. Üriner sistem enfeksiyonları tüm yaş gruplarında rastlanmaktadır. Bebeklerde yapışkanlı poşet kullanımı oldukça yaygındır. Fakat kullanılan torbanın yapışkan kısmının sürekli kayarak çıkması nedeniyle yeterli miktarda idrar alınamamaktadır. Torbanın üzerine bez bağlanması, torbanın dolup dolmadığının sürekli kontrol edilmesini gerektirmektedir. Sık kontrol yapılması ve alınamayan idrar tahlili aile ve bebekte strese neden olmaktadır. Ayrıca torbanın gaita ile temas etmesi sonucunda yanlış pozitiflik oranı artmaktadır. o Bebek bezli idrar torbası ile daha erken ve yeterli miktarda idrar alınabildiği için tanı/tedavi aksaklıklarını ortadan kaldırarak gereksiz yere ilaç kullanımın önüne geçilmiş olacaktır. o Bebek bezli idrar torbasının diğer ucu dışarıda olacağı için kontrole gerek duyulmadan idrar kontrolü sağlanabilecek ve ucunda musluğu bulunduğu için idrar sağlık profesyonellerine gerek duyulmadan aileler tarafından kolayca alınıp laboratuvara gönderilebilecektir. o Bebek bezli idrar torbasının diğer ucu dışarıda olacağı ve gaitayla temas olmayacağı için yanlış pozitiflik oranını oldukça azaltacaktır. Bu araştırma, bebek bezli idrar torbasının mekanizmasını, oluşum aşamalarını ve faydalarını içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bebek bezi, İdrar torbası, Hemşirelik 


Keywords: