BİLDİRİ DETAY

Betül ÖZEN
BİR DENEYİM PAYLAŞIMI: HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİ YAŞLI SAĞLIĞINA YÖNELİK İNOVATİF EĞİTİM MATERYALİ HAZIRLAMAYA TEŞVİK ETME
 
İnovasyon, hemşirelik bakımında kalitenin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde önem taşımaktadır. Hemşirelik mesleğinin özünü oluşturan “bakım” kavramının genişletilmesi için yıllardır yapılan uygulamaları tekrarlamak yerine, bilimsel bilgi tabanlı yeni uygulamalara yer verilmesi ve bunların geliştirilmesi önerilmektedir. Hemşirelerin yeniliğe açık olmaları, yenilik yapabilmeleri, yenilikleri uygulamaya aktarabilmeleri gerekmektedir. Bu süreçte yenilikçi düşünceye sahip hemşirelerin yetiştirilmesi için hemşirelik eğitim müfredatında bu tür uygulamalara yer verilmesi ve öğrencilerinin teşvik edilmesi gerekmektedir.Bu doğrultuda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü öğrencilerini inovatif uygulamalara teşvik etmek amacıyla müfredata yerleştirilen bir uygulamanın dört yıllık deneyimi paylaşılmak istenmiştir. Müfredatta yaşlı sağlığı modülünde verilen “İleri yaş döneminde materyal hazırlığı” dersi kapsamında hemşirelik 2. sınıf öğrencilerinin inovatif eğitim materyali geliştirmeleri istenmiştir. Yaşlı sağlığı modülünde hemşirelik öğrencilerine yaşlı sağlığı, yaşlı bireye yönelik eğitimler, inovatif uygulama örnekleri, evde bakım süreçleri ve materyal hazırlığı dersi teorik ve pratik olarak verilmektedir. Öğrencilere bu modül kapsamında teorik ve pratik dersler verildikten sonra yaşlı sağlığına yönelik belirlenen konular (Yaşlılıkta sağlık beslenme, fiziksel egzersiz, kazalardan korunma vb) üzerine gruplar oluşturularak; öğrenciler eğitim materyali hazırlama, bu materyali hazırlarken yenilikçi bir fikir geliştirmeye teşvik edilmekte ve yarışma düzenlenmektedir. Öğrencilere materyal hazırlamak için bir hafta süre verilmektedir. ‘Materyal sunum saati’nde öğrenciler hazırladıkları materyalleri sunmaktadır. Materyaller dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından materyalin yenilikçi olması ve yaşlıya uygun hazırlanması göz önüne alınarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonucunda dereceye girecek materyaller belirlenmekte, hazırlayan öğrencilere dekanlık tarafından tebrik yazısı yazılmakta, bu materyaller okulda bir ay süreyle sergilenmekte ve planlanan eğitimlerde kullanılmaktadır.2018-2019 güz dönemi yaşlı sağlığı modülünde gerçekleştirilen bu uygulama sonucunda Alzheimer hastalarına yönelik hazırlanan “Kaybol-ma” isimli tasarlanan tişört birinci seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler: inovasyon, yaşlı sağlığı, eğitim materyali 


Keywords: