BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Semra AÇIKSÖZ, Nurdan YALÇIN ATAR
BİR HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI OLARAK TAMAMLAYICI TEDAVİ
 
Tamamlayıcı tedavi, standart tedaviye destek olarak semptom kontrolünü sağlamak, hastanın bakımını desteklemek ve iyilik halini arttırmak amacı ile kullanılan yaklaşımlardır. Tamamlayıcı tedavi yaklaşımları, yaygın kullanımı ve etkinliği üzerine yapılan bilimsel gelişmeler ile son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmektedir. Sağlık hizmetlerinde ayrı bir alan olarak gelişen ve yaygın olarak kullanılan tamamlayıcı tedaviler uygun hemşirelik bakımının yönetilmesi açısından da hemşirelikte ayrı bir sorumluluk alanı olarak gelişmektedir. Hizmet amacı birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak olan hemşirelerin, tamamlayıcı tedavilerde rol alması bir zorunluluk haline gelmiştir. Hemşirelik hizmetlerinin bir parçası olarak uygulanan tamamlayıcı tedaviler üç gruba ayrılmaktadır. Birinci grupta, hemşirelerin doğrudan uygulamaya dahil edebildikleri; masaj, shiatsu, refleksoloji, aromaterapi gibi uygulamalar yer almaktadır. İkinci grupta, hemşirelik uygulamalarına kısmen dahil edilebilen; terapötik dokunma, homeopati, bitkisel tedaviler gibi uygulamalar yer almaktadır. Üçüncü grupta, hemşirelik uygulamalarına kolaylıkla dahil edilemeyen ancak hemşirelerin öneride bulunabilecekleri; akupunktur, osteopati gibi tedaviler yer almaktadır. Hemşirelik bakımında tamamlayıcı tedaviler; bütüncül bir yaklaşım sağlayarak, hastalıklardan koruma, öz bakımı artırarak bireyin bağımsızlığını geliştirme, uygulanan tedavilerin yan etkilerini azaltma, bireyin emosyonel yönden rahatlaması açısından oldukça yararlıdır. Bu doğrultuda hemşirelerden tamamlayıcı tedavilerin kullanımına ilişkin hemşirelik uygulamalarını geliştirmeleri, etkin stratejiler belirlemeleri ve bireyleri tamamlayıcı tedavileri etkin ve doğru şekilde kullanmaları konusunda yönlendirmeleri beklenmektedir. Literatürde bu konu ile ilgili hemşirelik bakımına yansımalarını inceleyen kanıt değeri yüksek yeterli çalışma bulunmamaktadır. Yapılacak çalışmalarla da hemşirelik bakımında yeri ve önemi ortaya konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan bu derleme ile, tamamlayıcı tedavi uygulamalarında hemşirenin rolünün incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Tedavi, Hemşire, Rol 


Keywords: