BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu Kübra SÜHA, Nurperihan TOSUN
ÇAĞDAŞ HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER: İNOVATİF ÜRÜN GELİŞTİRME
 
Son yıllarda inovasyonun, kurumların varlığını sürdürmeleri için önemli bir uygulama olduğuna ilişkin yaygın görüş söz konusudur. Toplumun önemli bir hizmet basamağını oluşturan sağlık kurumlarında, hastaların, hasta yakınlarının ve sağlık çalışanların ihtiyaçlarına daha nitelikli cevap verebilmek, rekabet gücünü artırmak için inovatif olmak önem arz etmektedir. Bu bağlamda son on yılda inovasyon, sağlık sisteminde daha çok gündeme gelmiş bunun sonucunda da akademisyen ve klinik alanda hizmet gösteren sağlık çalışanları bu yöne eğilim göstermişlerdir. Bu gelişmeler sonucunda, sağlık profesyonellerinin bel kemiğini oluşturan ve hastayla en fazla vakit geçiren meslek grubu olan hemşireler de inovasyon sürecinde aktif rol almaya başlamışlardır. Hemşirelik eğitiminin doğasını oluşturan “yaratıcı olma” yaklaşımı hemşirelerin inovasyon süreci içerisinde yer almalarını sağlamıştır. Hızla değişen ve gelişen sağlık sistemi içerisinde araştırıcı, yaratıcı, bilimsel bilgi üretip bu bilgiyi uygulamaya aktarabilen hemşirelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bakıma yeni yaklaşımlar katmak için mesleki süreç içerisinde inovasyon sürecinin bir parçası olmak bakımın niteliği için önem taşımaktadır. Hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde inovatif yöntemlerin kullanılması, sunulan bakım ve hizmet kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerdir. Hemşirelik mesleğinde gerek klinik gerekse akademik ortamda mesleğini icra eden hemşirelerin, hemşirelik bakımına ilişkin inovatif fikirler meydana getirebilmeleri için, eğitimler düzenlenmeli, süreci tanıtacak, cazip hale getirecek, yol gösterecek bilimsel aktiviteler yapılmalı, sürekli destek yaklaşımlarının geliştirilmeli ve çalışmların sürekliliğinin sağlanmalıdır. Tüm bunlar doğrultusunda hemşirelere ve akademisyen hemşirelere “İnovatif Hemşirelik Derneği” tanıtılarak, klinik ve akademik birlik sağlanarak, inovasyon sürecinde hemşirelerin daha çok rol alması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, inovasyon, inovatif ürün 


Keywords: