BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Türkan KARACA
DESTEKLEYİCİ SOLUNUM TEDAVİLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 
İnsanın canlılığını sürdürmesinde en temel gereksinimi solunum fonksiyonunu etkin olarak sürdürmesidir. Solunum sisteminin bu işlevini yerine getirebilmesinde ilk şart ise bu sistemi oluşturan tüm yapıların sağlıklı bir şekilde çalışmasıdır. Her hangi bir nedenle bu yapıların görevini yerine getiremediği ya da bireylerin KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı), akciğer kanseri, kistik fibrozis, astım, pnomöni ve tüberküloz gibi hastalıklarla karşı karşıya geldiği durumlarda, solunum sistemi görevini yerine getiremeyebilir etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi bireylerin hayatlarını sürdürebilmesinde en temel gereksinimdir. Dünyada ve ülkemizde solunum yolları veya sekonder olarak solunumu etkileyen hastalıklar nedeni ile tedavi gören bireylerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Solunum hastalıkları için tedavi yöntemleri arasında medikal tedavi, aerosol tedavi, postüral drenaj, cerrahi tedavi, buhar tedavisi, solunum ve öksürük egzersizleri, oksijen tedavisi ve mekanik ventilasyon sayılabilir. Kaliteli bir hemşirelik bakımı vermek için tedavi yöntemlerinin temel kavramlarını, uygulama prensiplerini ve gelişebilecek komplikasyonlarını bilmek önemlidir. Böylece hastaların iyileşme süreci hızlanacak ve hastanede kalış süresi kısalacaktır.Tüm bu tedavi süreçlerinin her aşamasında hemşirenin, hastayı gözlem altında tutmak, gerekli bakımı vermek ve komplikasyonların önlenmesini sağlamak gibi önemli sorumlulukları bulunmaktadır(Akdemir ve Birol, 2003). Bu nedenle hemşirelerin, solunum yolu hastalıklarında görülen akut ve kronik solunum yetmezliğinin giderilmesinde uygulanan tedavi yöntemleri hakkında geniş bir bilgi sahibi olmaları gerekmektedir ve elzemdir..

Anahtar Kelimeler: Solunum Destek Tedavileri, Oksijen Tedavisi, Mekanik Ventilasyon, Hemşirelik Bakımı Solunum Destek Tedavileri, Oksijen Tedavisi, Mekanik Ventilasyon, Hemşirelik Bakımı 


Keywords: