BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nadiye BARIŞ EREN
DİYABET HASTALIĞINA YÖNELİK BAKIMDA İNOVATİF YAKLAŞIMLAR
 
Küresel salgın ve halk sağlığı açısından acil durum olarak tanımlanan diyabet hastalığı, bulaşıcı olmayan ve metabolik bir kronik hastalıktır. Bakım sürecinin etkin yönetilememesine bağlı diyabetli hastada çeşitli komplikasyonlar görülebilir. Ayrıca hastanın yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenir. Dolayısıyla hemşireler primer hemşirelik rollerinden biri olan bakım verme ile diyabetli hasta bireyin bakım sürecini etkin bir şekilde yönetmekle yükümlüdürler. Bu araştırma, sağlık bakımında diyabet hastalığına yönelik inovatif ürün örneklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi sayfasında buluş özeti kısmına “hasta” kelimesi yazılarak faydalı model ve patent sonuçları elde edilmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi sayfasında başvurusu tamamlanmış ya da başvuru süreci devam eden birçok faydalı model ve patent örneği yer almakta olup bu metinde son 5 yılı kapsayan hemşirelik bakımı ile ilgili diyabet hastalığına yönelik faydalı model ve patent sonuçlarına yer verilmiştir. Örneğin, faydalı model olarak “Diyabet Hastaları Takip Cihazı”, “Diyabet Hastaları İçin Geliştirilmiş Bir Ayna Yapılanması” ve “Akıllı Tırnak Makası” ürünlerine ulaşılmışken patent olarak “Diyabet Hastaları İçin Geliştirilmiş Akıllı Tabanlık” ürünü ele alınmıştır. Diyabet hastalığına yönelik geliştirilen bu inovatif ürünler, bakımı yönetme konusunda hemşirelere kolaylık sağlayacaktır. Diyabetli hastanın bakım gereksinimlerinin farkında olma ve bu gereksinimlere yönelik olarak hemşirelik sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında inovatif yaklaşımlar hemşireleri destekleyecektir. Aynı zamanda hemşirelerin bu alanda geliştirilen inovatif ürünleri takip etmeleri, kullanım sonuçlarını paylaşmaları inovasyonun gelişimine de katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bakım, diyabet, faydalı model, hasta, hemşire, inovatif ürün, patent 


Keywords: