BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Remzi AKTÜRK
DİYABETİK HASTALARDA KOLONOSKOPİ İÇİN BARSAK HAZIRLIĞI
 
Kolonoskopi, kolorektal kanser (KRK) tarama programlarının ayrılmaz bir parçasıdır. KRK ile ilişkili morbidite ve mortaliteyi azaltma potansiyeli büyük olmasına rağmen, kolonoskopinin kalitesi ve etkinliği çeşitli faktörlere göre değişmektedir. Bağırsak hazırlığı bu faktörlerin en önemlilerinden biridir. Aslında, bağırsak temizliği, kolon mukozasının en iyi şekilde görüntülenmesini sağlamak ve poliplerin tespit edilip çıkarılmasını sağlamak için çok önemlidir. Yetersiz bağırsak hazırlığı kaçırılmış lezyonlarla ve daha uzun işlem süreleriyle ilişkilendirilmiştir. Yüksek gastrointestinal semptom prevalansı ve artan kolon kanseri riski nedeniyle tip 2 diabetes mellituslu hastalarda kolonoskopi ihtiyacı yaygındır. Bazı çalışmalar diabetes mellitus'un yetersiz bağırsak hazırlığı için bağımsız bir risk faktörü olduğunu bildirmiştir. Kolonoskopinin tanısal verimi, kolon temizliğinin kalitesine bağlıdır. Bu bakımdan, bağırsak temizliğinin zayıf olması suboptimal kolonoskopiye yol açmakta, gözden kaçan hastalığa ve gereksiz tekrar işlemlerine neden olmaktadır. Bunlardan en önemlileri prekanseröz lezyonlar (polipler vb.) ve inflamatuar proçeslerdir. Kolonoskopi için bağırsak hazırlığı, yüksek doz laksatif ilaçlar ve sulu tanesiz diyet ile yapılmaktadır. Diyet, genellikle 1 ile 4 gün arasında düşük lifli bir diyet, ardından işlemden 24 saat önce berrak tanesiz bir sıvı diyet şeklindedir. Hipoglisemik ilaç tedavisi alan diyabeti olan hastalar, hipoglisemiden kaçınmak için yeterli karbonhidrat alımını sağlamalıdır ve karbonhidrat alımının azalması durumunda ise hipoglisemik ilaçların dozu ayarlanmalıdır. Mevcut kolonoskopi için hazırlanan kolon temizliği kılavuzları, diyabetli hastalarda bağırsak hazırlığı için özel öneriler içermemektedir. Bu durum diyabet hastalarında barsak temizliğinin yetersiz olmasına ve işlemin suboptimal yapılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle diyabet hastalarına diyet, hazırlık eğitimi ve laksatiflerin kullanımı açısından farklı bir kolonoskopi hazırlığı gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Kolonoskopi, Barsak Temizliği 


Keywords: