BİLDİRİ DETAY

Fatma ZENGİN, CananDEMİR BARUTCU
DİYABETTE MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARININ ÖNEMİ
 
Tüm dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı giderek artış gösteren Diabetes Mellitus (DM) bir halk sağlığı sorunu olması sebebiyle, 21. yüzyılın epidemisi olarak kabul edilmektedir. Dünyadaki diyabet nüfusunun 2030 yılında 438 milyona ulaşacağı düşünülmektedir. Diyabetin yönetiminde amaç; kan şekeri düzeyini kontrol altına almak, olası akut ve kronik komplikasyonların ortaya çıkmasını önlemek ve hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Teknolojinin hızla gelişmesi, diyabet hastalarının takibinde mobil sağlık uygulamalarını beraberinde getirmiştir. Mobil sağlık; mevcut sağlık sisteminin faaliyetini ve işlevini artırmak için kullanımı gittikçe yaygınlaşan mobil iletişim teknolojisi ve altyapısını kullanan, sağlığın yaygınlaştırılması, uzaktan hastalık yönetimi, sağlık verilerinin toplanması ve erken uyarı sistemi gibi fonksiyonlarda yararlı katkıları olan tamamlayıcı ve inovatif sağlık uygulamalarının hepsine verilen isimdir. Diyabette mobil sağlık uygulamaları kapsamında kullanılan glikometre diyabet hastalarının yanında taşıdıkları, belli aralıklarla kan şekeri ölçümü yaptıkları cihazdır. Bunun yanı sıra kullanılan mini yapay pankreaslar, düzensiz kan şekeri düzeylerini tespit etmek ve gerektiğinde insulin salgılamak yoluyla diyabetin regülasyonu için kullanılmaktadır. Mobil sağlık inovasyonunun liderleri hastayı uzaktan takip eden bir diyabet monitörünün başarısını ölçerken, kısa vadede kan glukoz seviyesinin regülasyonunu sağlayıp, uzun vadede hastayı olası bir böbrek yetmezliğinden koruyabilecek olmanın öneminden bahsetmektedirler. Hasta bakımın sürekliliğini sağlamak ve sağlığı geliştirmek için yeni mobil sağlık ürünleri; hastanın emosyonel durumu, kan şekeri, kan basıncı, kilo takibi, uyku hali ve fiziksel aktivite düzeyi gibi geniş kapsamda hayati veriyi içermektedir. Medtronics, Microsoft ve Ford, içinde keton dedektörü olan ve diyabetli sürücüyü gerektiğinde uyaran bir araba tasarı üzerinde çalışmaktadırlar. Sonuç olarak, sağlık personeli liderliğinde mobil sağlık uygulamalarının diyabet hastasının takibinde etkin olarak kullanılmasıyla diyabet yönetiminde başarı sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, Mobil sağlık, Hemşire 


Keywords: