BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sıla GÜL, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE SİMÜLASYONLA ÖĞRETİMİN ÖNEMİ
 
Günümüzde bilim ve teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler, öğretim süreçlerinde kullanılan yeni yöntem ve tekniklerin eğitimde fark yaratarak ilerlemesini sağlamıştır. Teknoloji çağındaki bu gelişmeler ile beraber bilgiler güncellenerek hemşirelik mesleğinin de içerisinde bulunduğu sağlıkla ilgili tüm disiplinlerde etkisini ortaya koymuştur. Hemşirelik; pratik beceriye teorik bilginin yansıtıldığı, uygulamanın önemli olduğu bir meslektir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanmış olan profesyonel hemşire ve ebeler için eğitimdeki küresel standartlarda, hemşirelik eğitiminde öğrenme ve öğretme için simülasyon kullanımı önerilmiştir. 5000 yıllık bir geçmişe sahip olan simülasyon kavramı, gerçek hayatta yaşanmış olayları gerçeğe yakın şartlarda ve modelde benzetme, taklit etme olanağı sağlayan öğrenme yöntemidir. Simülasyon, öğrencinin klinik temelli senaryolar ile özgüven ve yeterlilik kazanmasına imkan veren öğretim stratejisi olarak da ifade edilir. Simülasyon, öğrencilere güvenli bir ortamda gerçek bir hasta bireye zarar vermeden kalıcı ve etkili bir deneyim yaşama fırsatı vermiştir. Etkin bir öğrenme aracı ile yapılan uygulamalar sayesinde öğrencilerin problem çözme ve karar verme becerisini geliştirmiştir. Öğrencilik dönemi ile mesleki dönem arasında köprü görevi görerek boşlukları doldurmuş ve öğrencileri klinik alanlara hazır hale getirmekte önemli bir role sahip olmuştur. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında öğrencilerin yeni tecrübeler edinmesi, yeni yöntemleri öğrenebilmesi, uygulamada hızını arttırabilmesi ve kendi becerilerini test edebilmesi açısından da önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar ile simülasyon eğitiminin öğrencilerin problem çözme ve psikomotor becerilerinin doğru ve uygun oranlarda geliştirilip iyileştirilmesinde etkili bir yöntem olduğu tespit edilmiştir. Bu derlemede doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğinde simülasyonla öğretimin önemi ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Simülasyon, Hemşirelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları 


Keywords: