BİLDİRİ DETAY

Fatma EKER
E-CARE MOBİL: HEMŞİRELER İÇİN İLK MOBİL BAKIM PLANI UYGULAMASI
 
Hemşirelerin hem güvenilir veri toplaması ve yorumlanması hem de yaptıkları işin görünür olmasında ve değerlendirilmesinde hemşirelik bilgi sistemlerinin önemli etkisi bilinmektedir. Son yıllarda bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış, hastanın kuruma kabulünden taburculuğa kadar ve taburculuktan sonraki izlemler süresince aldığı hemşirelik bakımında, tedavisinde ve hemşirelik bilgisinin yönetiminde yeniliklere neden olmuştur. Avuç içi teknolojisi de denilen mobil uygulamalar artık hemşirelik uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu çalışmada, hemşirelerin ve üniversitelerde hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin iş ve okul hayatlarında kullanabilecekleri mobil tanı ve takip sistemi oluşturulmuştur. Proje sonunda IOS ve Android platformlarında mobil cihazlara uygun, hemşirelik bakım planlarını elektronik ortamda hazırlamayı ve kayıt altında tutmayı sağlayan mobil karar destek sistemi uygulaması geliştirilmiş ve E-CARE Mobil ismi verilmiştir. Yaklaşık üç yıllık arge-inovasyon çalışmasının ürünü olan uygulamanın içeriğinde, ortak dil kullanımını sağlamak için 2017 yılında güncellenen NANDA-I listesi kullanılmış, veri toplamada standardizasyonu sağlamak için Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeli kullanılmıştır. Bugüne kadar gerek eğitimde, gerek uygulamada oluşturulan bakım planları ödev veya kalite çalışmaları gereği yapılmakta, sadece arşivlenen bir evrak olarak kullanılmaktaydı. Bakımın etkinliğini değerlendirmede ve eğitimlerde kullanılamamaktaydı. Oysa geliştirilen kullanıcı dostu yeni uygulama E-CARE Mobil ile bakım planlarını eksiksiz ve kısa sürede hazırlamak mümkün olabilmekte, böylece hemşirelerin ve öğrencilerin hastalara ayırdığı zaman artabilmektedir. Aynı zamanda bu proje 10. Kalkınma Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planındaki “Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde bilgi ve iletişim teknolojisinin geliştirilmesi amacı”nı desteklemekte, hemşirelerin teknoloji ile birlikte anılmasını sağlayabilmektedir. Bu sunumda E-CARE Mobil tanıtılacak, uygulama örneği üzerinden bilgisayara dayalı bakım planlarının klinikte bakım sırasında, genç meslektaşların eğitiminde, yönetimde, araştırmalarda kullanımı anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Bilişimi, Hemşirelik Yazılımı, Mobil Uygulamalar 


Keywords: