BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine KURT CAN, Mehmet BULDUK, Veysel CAN, Remzi KARASUNGUR
EPİLEPSİDE GEBELİK, DOGUMSONU DÖNEM VE EMZİRMENİN YÖNETİMİ
 
Epilepsili gebelikler, yüksek riskli gebelikler içerisinde değerlendirilmektedir. Epilepsi, gebelikte maternal mortalite ve morbidite ve birçok obstetrik soruna sebep olmaktadır. Erken doğum, düşük riski, gestasyonel hipertansiyon, postpartum kanama, preeklampsi, eklampsi ve sezaryan oranları daha yüksektir. Epilepsili gebelerin bebeklerinde ölü doğum, neonatal/perinatal ölüm, düşük APGAR skoru, yenidoğanın hemorajik hastalığı, düşük doğum ağırlığı, prematüre doğum, nörogelişimsel anomaliler, kardiyak malformasyonlar, orofasiyal anomaliler, iskelet anomalileri, ürolojik anomaliler, nöral tüp defektleri, gelişme gerilikleri, yarık damak/dudak, otizm, yüzde dismorfizm olabilir. Prekonsepsyionel bakımda; epilepsinin gebeliğe etkileri, gebeliğin epilepsiye etkileri, epilepside kullanılan ilaçlar, ilaç değişiklikleri, ilaç etkileşimleri konularında bilgilendirilmelidir. Gebelik öncesi nöroloji uzmanı ve doğum uzmanıyla mutlaka görüşülmelidir. Epilepsi hastasının gebeliği mutlaka planlanmalı ve antiepileptik ilaç değişimleri gebe kalmadan 6 ay önce tamamlanmalıdır. Gebe kalmadan 3 ay önce günde 400 mg/gün folik asit başlanmalıdır. Gebelikte nöbet sıklığı değişkendir. Gebelikte nüksler en sık 2. ve 3. trimesterde özellikle 6. ayda daha sık görülmektedir. Epilepsili gebede sezeryan doğum, kanama, preeklampsi ve erken doğum riski artmaktadır. Epilepsili gebe neonatal ve maternal resüsitasyon için uzman bir merkezde doğum yapmalıdır. Epilepsili gebelerin vajinal doğum yapmalarında sakınca yoktur. Doğumun ekspulsiyon zamanını hızlandırmak veya kısaltmak için vakum veya forseps kullanımı önerilmektedir.Epileptik annelerin ilaçların süte geçebileceği endişesi ile emzirmekten kaçınabilmektedirler. Fakat literatürde, birçok ilacın emzirme sırasında güvenilir olarak kullanılabileceği belirtilmektedir. Epilepsili anneler, emzirme danışmanlığıyla cesaretlendirilmeli ve desteklenmelidir. Gebe kalmak isteyen epilepsi hastalarına gebelik öncesi dönemden başlanarak perinatal dönem ve sonrasında hemşirelik bakımı sağlanmalıdır. Planlı gebelik epilepsili gebenin kaygı ve endişelerini azaltacak, daha sağlıklı bir gebelik geçirmesini sağlayacak, bebeklerinde ise konjenital anomali ve yenidoğan problemlerini azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Epilepsili Gebe, Epilepside Emzirme 


Keywords: