BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serdar SERİNSÖZ
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ ; GELİŞEN UZMANLIK ALANI
 
Vasküler ve Non-vasküler Girişimsel (Intervensiyonel) radyoloji (IR) son yıllarda ayakta tedavi temelli klinik uygulamalar dışında yatan hasta uygulamalarını da içerecek şekilde genişlemiştir (1). Uzun dönem hasta bakımı ve genişletilmiş klinik hizmet talepleri, IR kaynaklarının ve uygulama stratejilerinin incelenmesini gerekli kılmıştır(2). Girişimsel radyologlar,uygulanması planlanan işlemlerin öncesi, sonrası ve işlem sırasında, hasta bakımında önemli rol üstlenmişlerdir. İşlemler nadiren genel anestezi gerektirse de, minimal invaziv vasküler ve nonvasküler girişimsel radyoloji, çoğunluğu bilinci açık ve sedatize edilmiş hastalar üzerinde uygulanmaktadır. Diğer cerrahi prosedürler benzeri uygulanan tüm işlemler, uygulayıcıda asgari dikkat ve konsantrasyon gereksinimi duymaktadır. Radyoloji hemşireliği yüksek düzeyde bilgi, uzmanlık ve diğer bölümlerden ayrı olarak bağımsızlık gerektirmektedir çünkü bölüm, ihtiyaçları birbirlerinden farklılık gösteren ve hakkında sınırlı bilgi sahibi olunan çeşitli hastalara hizmet vermektedir. Radyoloji hemşireleri rutin olarak periferik intravenöz katerlerin çalıştırılması veya kontrolü, subkutan santral venöz portların (infusaport) değerlendirilmesi, ilaçların uygulanması, vital bulguları monitorizasyonu, hastaların aspirasyonu, foley uygulanması ve hastaların kişisel bakımlarının yardımında rol almaktadır. Ayrıca olağandışı tüm durumlarda teknisyen veya radyoloğun bilgilendirilmesi, özellikli işlemler sırasında iv sedasyon veya analjezi uygulanması ve kardiyak/pulse oksimetreli hastaların kısa aralıklı monitorizasyonu gibi uzmanlık gerektiren bakım hizmetleri görevlerini üstlenmektedir (3). Bir diğer görevi, hasta ve hasta yakınlarına, öğrencilere, teknoloji uzmanlarına, diğer meslektaşlarına, radyologlara ve diğer bölümlerin doktorlarına hasta bakımı konusunda eğitimler ve öğretiler düzenlemek ; radyoloji personeline yeni hemşirelik politikaları ve olası güncellemelerde ulusal standartlar hakkında bilgilendirmektedir (4). Bu bildirimde IR bölümünde radyoloji hemşireliğinin önemini ve güncel tanımını, gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar ve güncel literatür verileri eşliğinde tekrardan gözden geçirmeyi amaçladım.

Anahtar Kelimeler: Girişimsel Radyoloji, Hemşirelik Hizmetleri, Girişimsel Radyoloji Hemşireliği 


Keywords: