BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilan MERCAN, Derya YANIK
HAREKET SENSÖRLÜ MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ SİSTEMİ
 
sağlık kurumlarında (Hastane, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi vb.) birçok alanda kullanılan muayene masa örtülerinin manuel bir şekilde değiştirilmesinin yarattığı zorlukları ve beraberinde getirdiği enfeksiyon risklerini azaltmaktır. Bu amaçla hareket sensörlü muayene masa örtüsü sistemi ile muayene masa örtüsünün istenilen boyutta değişmesi sağlanacaktır. Muayene masasının iki ucunda bulunan rulolardan birine muayene örtüsü geçirildikten sonra örtü açılıp sensörlü ruloya sabitlenecek, bu sabitleme işlemi sensörlü ruloda bulunan yaylı bir tutma aparatı ile yapılacaktır. Sensörlü ruloya sabitlenen muayene örtüsü sensör kullanılınca diğer ruloya sarılmaktadır. Bu işlem kişi sensörün önünde elini tuttukça gerçekleşecek, elini çekince duracaktır. Hareket sensörlü muayene masa örtüsü sistemi ile muayene örtüsünün kesilme noktalarına ihtiyaç kalmadan örtünün değiştirilebilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda iki rulo tarafından tutulacak olan örtüde oluşan gerilme, örtü üzerinde uzanan hastanın hareketi ile örtünün katlanmasını, buruşmasını engelleyecek ve örtünün etkin kullanımını sağlayacaktır. Muayene örtüsünün vücut sıvılarıyla kontamine olması halinde sensörlü ruloda bulunan kesme aparatı muayene örtüsünün kesilmesini sağlayacaktır. Kesme aparatı, kullanan kişinin zarar görmemesi için güvenli bir yapıda tasarlanmıştır. Hareket sensörlü muayene masa örtüsü sistemi sayesinde muayene örtülerinin her kullanımdan sonra kesilip atılarak çöpte fazla yer kaplaması ve görüntü kirliliği oluşması engellenecektir. Aynı zamanda muayene masalarının bulunduğu alana girince birçok muayene masa örtüsünün yerde çöp halinde göründüğü görüntü de oluşmayacaktır. Manuel bir şekilde değiştirilirken rulonun yere düşmesi ve muayene örtüsünün tamamen kontamine olması engellenecek, enfeksiyon riski azaltılmış olacaktır. Tasarlanan bu makine ile eldiven kullanarak manuel değiştirme ortadan kaldırılacağı için hem iş yükü hem de mali yükte azalma sağlanacaktır. Ayrıca, sensörlü muayene masa örtüsü sistemi kullanılan muayene örtüsünün tek seferde sarılmasını ve çıkarıp atılmasını sağlayarak kullanılan örtülerin geri dönüşümünü de kolaylaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Yenilikçi, Muayene Masa Örtüsü, Kontaminasyon, Geri Dönüşüm, Sensör 


Keywords: