BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emel BAYRAKTAR, Esin KAVURAN
HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİNDE DÜŞME RİSKİ TANILAMA ARAÇLARININ KULLANIMI
 
Hasta düşmeleri, sağlık bakım kuruluşlarında önemli bir hasta güvenliği sorunu olmaya devam etmektedir. Düşmeler önlenmediğinde, hem hasta hem sağlık kuruluşu için ciddi hasarlara neden olmaktadır. Birçok kuruluş tarafından düşmeleri önlemeye yönelik program ve politikalar geliştirilmektedir. Özellikle hasta ile daha uzun süre zaman geçiren hemşirelere, düşmelerin önlenmesinde büyük sorumluluklar düşmektedir. Düşmelerin önlenmesinde ilk adım hastanın düşme riskinin tanılanmasıdır. Kanıta dayalı düşme önleme girişimleri arasında düşme riski tanılama aracı kullanımı yer almaktadır. TJC, 2022 yılındaki Ulusal Hasta Güvenliği Hedeflerinde, düşmelerin önlenmesi için hastaların düşme riski tanılama araçları ile tanılanması önerilmektedir. Düşme riski tanılama araçları, hastanın düşme riskine ilişkin faktörlerin belirlenerek gerekli düşmeleri önleyici hemşirelik girişimlerinin uygulanmasını sağlamaktadır. Kullanılan tanılama araçlarının geçerli, güvenilir, kapsamlı ve kullanışlı olması önemlidir. Literatürde, düşme riskinin tanılanmasına yönelik yaygın olarak kullanılan düşme riski tanılama araçları arasında HFRM II (Hendrich Fall Risk Model II), STRATIFY (St Thomas’s Risk Assessment Tool), MFS (Morse Fall Scala), JHFRAT (John Hopkins Fall Risk Assessment Tool) yer almaktadır. Bu ölçeklerin Türkçe geçerlilik, güvenilirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde yetişkin hastalar için DENN düşme riski tanılama ölçeği ve Sağlık bakanlığı tarafından ülkemize özgü olarak geliştirilen İtaki Düşme Riski Ölçeği kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda düşme riski tanılama aracı kullanımının, düşme oranlarını azalttığı belirtilmektedir. Hemşireler düşme riski tanılama araçlarını kullanarak erken dönemde uygulayacağı girişimler ile düşmelerin önlenmesine katkıda bulunabilirler.

Anahtar Kelimeler: Hasta Düşmeleri, Düşmelerin Önlenmesi, Hemşirelik Girişimleri, Düşme Riski Tanılama Aracı. 


Keywords: