BİLDİRİ DETAY

Burcu CEYLAN, Duygu Ceren MAŞA
HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINA KATILIMI
 
Hasta güvenliğine hastanın katılımı kompleks bir kavramdır ve 1960’larda hastalar seçme, güvenlik, bilgilendirilme ve sesini duyurma hakkını dile getirmiş ve seslerini duyurmuşlardır. Bu hakların yanında güvenli sağlık hizmeti alma hakkı da giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu derlemenin amacı, hasta güvenliği uygulamalarına hastaların katılımının önemini vurgulamaktır. Hasta güvenliği uygulamalarına hastaların katılımı; hastalar ve profesyonel sağlık çalışanları arasındaki etkileşimi sağlayan dinamik bir süreçtir. Sağlık bakım süreçlerinin yeniden tasarlanmasında bir bileşen ve hasta güvenliğini iyileştirmenin bir aracı olarak savunulmaktadır. Ayrıca tıbbi hataları ve istenmeyen olayları önleyebilme açısından sağlık hizmetlerinde önemli bir yeri vardır. Sağlık personelinin her düzeyde açık iletişim ve liderliğinde, hastalar arasında katılımın arttırılması yönündeki çaba ve insiyatifleri, genel hasta güvenliğinin artışını sağlayacaktır. DSÖ hasta güvenliği için hasta katılımına önem verilmesini vurgulamaktadır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda hasta güvenliği uygulamalarına hastanın katılımını arttıran faktörler arasında hasta eğitimi, hasta motivasyonu, hastalık bilgisi, sağlık personeli desteği ve teşviki yer almaktadır. Birleşik Komisyon 2002 yılının Mart ayından itibaren tıbbi hataları önlemek, hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sırasında aktif rol almalarını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla “Speak-Up” adı verilen bir uygulama başlatmıştır. Bu uygulamada, toplumun kendi sağlığı ile ilgili olarak kendilerine hizmet sunan sağlık çalışanlarına soru sormalarını, daha detaylı bilgi alabilecekleri kaynaklar konusunda sağlık çalışanlarına danışmalarını ve dolayısı ile kendi sağlıkları ile ilgili tüm süreçlere katılım göstermeleri teşvik edilmektedir. Aynı zamanda hastalara sorumluluklar yüklemektedir. Bu uygulama hakkında hemşirelere ve hastalara bilgi verilebilir, bu sayede hastaların sağlık hizmetlerine katılımı teşvik edilerek farkındalık sağlanabilir. Tüm hemşirelik uygulamalarında hemşire- hasta etkileşimini arttırarak hasta güvenliği uygulamaları geliştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hasta katılımı, Hasta güvenliği, Sağlık hizmetleri 


Keywords: