BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gültekin COŞKUN
HASTANELERDE ÇALIŞMA ORTAMINDA PSİKOSOSYAL RISK ETMENLERININ KAYMA VE DÜŞMEYE ETKISININ DEĞERLENDIRILMESI
 
Günümüzde çalışma ortamları çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikelerini barındırmaktadır. Bu tehlikeler bireylerin sağlığını doğrudan etkileyebilecek meslek hastalıkları ve iş kazalarına neden olmaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliği bakımından önemli riskler taşıyan çalışma alanlarından biri de sağlık hizmet alanıdır. Sağlık çalışanları sağlık hizmetlerinin birçok alanında, özellikle hastanelerde, biyolojik, kimyasal, fiziksel, ergonomik, psikososyal risklerle karşı karşıyadır. Ülkemizde yapılan pek çok araştırma, son yıllarda bu sorunların ciddi boyutlara ulaştığını, çalışanların meslek etkinliklerini yerine getirmede engeller oluşturduğunu bildirmektedir. Ayrıca, bu araştırmalar sağlık çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayabilmek için çağdaş iş sağlığı uygulamalarına gereksinim olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, hastanelerde çalışan hemşirelerin yoğun iş temposu, stres, gereğinden fazla hastaya bakması, personel yokluğundan fazla mesaiye kalmaları ve bunun sonucunda aşırı yorgunluktan dolayı gün içerisinde birçok istenmeyen olaylarla karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. Özellikle hastanelerde kullanılan vinil (pvc) zemin kaplamaları üzerinde gün içerisinde düşme ve kayma vakalarıyla karşı karşıya kaldıkları ve istenmeyen olayların meydana geldiği görülmektedir. Bu çalışmada, Sivas ilinde bir hastanenin acil polikliniğinde hemşire olarak çalışan bayan personelin sekiz saatlik mesaisine başlamadan önce, mesai ortasında ve mesai bitiminde hastanelerde zemin kaplaması olarak kullanılan pcv (vinil) zemin üzerinde TS EN 16165 Ek-B standardına göre test yaptırılarak kayma açı değerleri ölçülmüştür. Test ve analizler Akredite bir laboratuvarda yani “Ulusal Zemin Güvenliği Enstitüsü’nde yapılmış ve elde edilen kayma açısı değerlerine göre güvenlik sınıflaması yapılmıştır. Hemşirenin mesai başlangıcı, mesai ortası ve mesai bitiminde elde edilen veriler arasında bariz farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede hemşirenin aşırı yorgunluk, stres ve iş yükünden dolayı dikkatinin dağıldığı, vücut hareketlerinin yavaşladığı ve akabinde düşme ve kayma sonucu vakaların meydana gelmesinin çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, hemşirelerin yoğun tempolarının azaltılması ve ara dinlenme molalarını düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde yapmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastane, Kayma Açısı, Zemin kaplaması, 


Keywords: