BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurşehpal KARAOĞLU, Özlem METREŞ
HEMŞİRELERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
İlk kez Goldberg tarafından tanımlanan ve ‘patolojik internet kullanımı’, ‘problemli internet kullanımı’, ‘kompulsif internet kullanımı’ gibi farklı şekillerde tanımlanan internet bağımlılığı tüm dünyada prevelansı giderek artan ve bireyin sosyal yaşamını etkileyen temel bir halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir. İnternet bağımlılığı genel olarak; internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini kaybetmesi, yoksun kalındığında aşırı sinirlilik hali, saldırganlık hali ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen kontrol kaybı yaşanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanıcılarının çoğunluğunu adölesanların oluşturduğu internet; dünya nüfusunun %55,1’ini etkilemektedir. Son 18 yılda kullanımının % 1066 oranında arttığı tahmin edilmektedir. Literatürde hemşirelerde internet bağımlılığı ve etkileyen faktörler ile ilişkili çalışmalar sınırlı sayıda yer almaktadır. Kaynak ve ark.’nın çalışmasında 35 yaşın altında, erkek hemşirelerde internet bağımlılığının daha yaygın görüldüğü belirlenmiştir. Eroğlu’nun çalışmasında erkek hemşirelerin bağımlılığa bağlı sosyal izolasyon ve yoksunluğu daha sık yaşadıkları, bekâr hemşirelerin ve 5 yıldan daha az çalışan hemşirelerin evli ve 5 yıldan fazla çalışan hemşirelere göre daha fazla yoksunluk yaşadıkları belirlenmiştir. Günümüzde özellikle adölesanlar başta olmak üzere yetişkinler ve sağlık çalışanları arasında da yaygın olarak kullanılan sağlıklı internet kullanımının oluşturulmasında bağımlılık belirtilerine ilişkin hemşirelerin farkındalığının arttırılması, kontrollü internet kullanımı, etkili zaman yönetimi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi önerilmektedir. Bu derleme makalesinde hemşirelerde internet bağımlılığı ve bağımlılığı etkileyen faktörler tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnternt Bağımlılığı, Etkileyen Faktörler, Hemşire 


Keywords: