BİLDİRİ DETAY

Ayşe ERCAN
HEMŞİRELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI
 
Çalışma ortamlarında, yapılan işin niteliğine göre çeşitli sağlık ve güvenlik riskleri bulunmaktadır. Bu riskler, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden olabilmekte hatta ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Sağlık çalışanları, yaptıkları işin doğası gereği birçok iş koluna göre çok daha farklı riskler ile karşı karşıya kalmaktadır. Başta kesici-delici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları sıçramaları, kas-iskelet sistemi yaralanmaları olmak üzere, alerjik reaksiyon, kimyasal, ergonomik ve psikososyal riskler ile karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle hastalar ile uzun saatler iç içe çalışan hemşireler, çalışma ortamında var olan kötü şartlardan en çok etkilenen meslek grubu olarak görülmektedir. Var olan bu riskler ortadan kaldırılmadığında, çalışanların işteki performanslarının düşmesine ve iş kazalarına maruziyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu durum birebir sağlık çalışanını etkilediği gibi, bakım alan hastaları da olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir. Bu araştırma, hemşirelerin çalışma ortamlarında karşılaşabilecekleri, sağlık ve güvenliklerini tehdit eden unsurların belirlenmesini ve belirlenen unsurların önlenmesine yönelik, çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Yapılan yasal düzenlemeler ile birlikte iş sağlığı ve iş güvenliği bilincinin arttığı, fakat istenilen düzeye ulaşamadığı görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerin niteliğinin istenilen düzeyde olmadığı, ya da sağlık personelinin bu eğitimleri yeterince önemsemediği düşünülmektedir. Sağlık çalışanlarının sağlığı, aynı zamanda toplumunda sağlığını etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendirildiğinden dolayı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin sıklığının arttırılması ve alanda daha fazla uygulanmasına önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşireler, Sağlık Çalışanları, Mesleki Risk, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları, Meslek Hastalıkları 


Keywords: