BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gül ÇAKIR ÖZMEN
HEMŞİRELİK BAKIMINDA GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ
 
Giyilebilir teknolojiler, insan vücudundan ve/veya çevreden gelen parametreleri izlemek için giysilere veya aksesuarlara takılan gömülü sensörlerden oluşmaktadır. Akıllı saatler, yüzükler, giysiler veya ayakkabılara takılan veya gömülü cihazları kullanarak kalp atış hızı, solunum hızı, vücut ısısı, denge ve adım sayısı hakkında insan verilerini toplayan birçok giyilebilir teknoloji ürünleri kullanılmaktadır. Daha gelişmiş ve hastalığa özel giyilebilir cihazlar, konjestif kalp yetmezliği olan hastaların izlenmesinde kullanılabilmektedir. Bu giyilebilir cihazlar hemodinamik ve biyoempedans takibe yardımcı olmaktadır. Hasta takibini kolaylaştırmak ve hasta verilerinin her zaman kayıt altında olması açısından giyilebilir teknolojilerinin hemşirelikte bakımında kullanımının önemli bir yer almaktadır. Hemşirelik uygulamaları, iletişim, kişilerarası ilişki, ekip çalışması, karar verme ve bakımlarındaki hastaların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını ele alan holistik bakım odaklı birkaç kilit eylemi içermektedir. Ayrıca hemşirelik uygulamaları, terapötik yaklaşımla birlikte hastalarla çalışırken hastanın ihtiyaçlarını zamanında karşılayan müdahalelerin uygulanmasını da kapsamaktadır. Hastalar tarafından kullanılan kişisel cihazlar (Apple watch ve Fit Bit gibi) dahil olmak üzere sağlık teknolojilerinde son zamanlarda meydana gelen popülarite, hemşirelik uygulamalarının kendi kendini izlemeyi teşvik etmek için kişisel izleyicileri kullanmaya teşvik etmektedir. Hastaların zaten sahip olduğu kişisel teknolojileri kullanması, hastalar için kişiselleştirilmiş ve erişilebilir hemşirelik bakımını kolaylaştırmak için uygun maliyetli ve kullanıma hazır bir seçenek sunmaktadır. Giyilebilir teknolojiler, gelişmiş ölçüm toplama kapasitelerinin yanı sıra sağlık hizmetini reaktif bir odaktan proaktif bir odağa geçişte önemli bir faktördür. Ağ oluşturma, veri toplama/iletim ve büyük veri analitiği için ortam sensörleri, m-sağlık ve sistemlerin eklenmesi, önleyici, kişiselleştirilmiş ve katılımcı bakım yapabilen teknolojiler üretmek için olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Giyilebilir teknoloji, Hemşirelik, Hemşirelik bakımı 


Keywords: