BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda KARAMAN
HEMŞİRELİK BAKIMINDA KULLANILAN SAĞLIK BILGI TEKNOLOJISININ YARARLARI
 
Teknoloji, hayatımızın her alanına tesir etmesiyle birlikte sağlık sektöründe de önemli etkiler göstermiş ve sağladığı gelişmelerle insanlığa büyük faydalar sağlamıştır. Hemşirelik bakımı gibi dinamik sağlık sistemlerinde de teknolojinin önemi giderek artmış, gelişen sağlık bilgi teknolojisi ile hemşirelerin verileri yönetme ve hizmetleri sunma şekli de büyük oranda değişmiştir. Özellikle, son yıllarda sağlık bilgi teknolojisi, hemşirelik bakımının elektronik ortamlarda planlanabilmesi, kaydedilebilmesi ve yansıtılabilmesi için bir gereklilik olarak görülmeye başlanmıştır. Sağlık bilgi teknolojisinin hemşirelik bakımında kullanılması, hastanın vital bulgularını yakından takip etme, ilaç uygulamalarını eksiksiz yapma, standart bakım planlarını oluşturma, hasta bilgi kayıtlarına kolay erişme, hasta güvenliğini arttırma, zamanı daha verimli kullanarak iş yükünü azaltma ve tıbbi hataları en aza indirgeme gibi avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca bu teknoloji, hemşirelerin verdikleri hizmetlerin etkilerini ve kalitesini değerlendirmede, bakım planları üzerinde gelişmeler sağlamada, en iyi uygulamaları planlamada ve verilen bakımı belgelemede olanak sağlar. Verilen bakımın bu teknoloji ile belgelenmesi, verilerin analiz aşamasında da hemşireye rehberlik etmesini sağlar. Çağımızın teknoloji çağı olması sebebiyle hemşirelerin, teknoloji hakkında yeterli bilgiye sahip olması, teknolojiyi yakından takip etmesi ve uygulamalarında etkili ve verimli bir biçimde kullanmaları çok önemlidir. Sağladığı birçok yarar ile sağlık bilgi teknolojisinin, hümanistik ve holistik felsefeyi esas alan hemşirelik bakımında kullanılması, hem hemşirelik bakım kalitesinin hem de mesleki profesyonelleşmenin artmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Bakım, Teknoloji, Sağlık Bilgi Teknolojisi 


Keywords: