BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hilal TÜRKBEN POLAT
HEMŞİRELİK BECERİ EĞİTİMLERİNDE İNOVASYON TEMELLİ SİMÜLASYON KULLANIMI
 
İnovasyon bir kurum, kuruluş ya da mesleki organizasyon için rekabet oluşturarak değişime uyum sağlamasına yardımcı olur aynı zamanda hemşirelerin kanıta dayalı bilgiye ulaşma ve araştırma yeteneklerini geliştirerek mesleki eğitimde de önemli bir rol alır. Teknolojideki ilerlemeler hemşirelik öğrencilerinin beceri eğitimlerinde kullanılması gereken öğretim yöntemlerine de farklılık getirmiştir. İnteraktif, dikkati arttıran ve eğlenceli yöntemler öğrencileri daha fazla motive edebilir. Hemşirelik, kanıta dayalı bilgiler çerçevesinde beceri temelli uygulamalı bir meslektir. Öğrenci sayılarının mevcut sağlık kurumlarında uygulamalı eğitim yapabilmek için fazla olması, klinik uygulama alanlarının sınırlı olması, COVİD 19 pandemisi sürecinde uzun süreli alınan tedbir kararları nedeniyle uygulamalı eğitimlerin uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi gibi faktörlerle öğrencilerin uygun klinik deneyim kazanabilmeleri istenilen düzeyde olamamıştır. Hemşirelik eğitiminde uygulamalı derslerin öğrenme hedeflerini karşılayabilmek için farklı simülasyon uygulamalarının kullanılması önerilmektedir. Klinik uygulama alanlarında gerçek hasta üzerinde hemşirelik girişimleri yapılmadan önce uygulamalı derslere ait beceri eğitimleri simülasyon laboratuvarlarında gerçek ortam niteliğinde yapılabilir. Simülasyon gerçekte var olan davranışların ya da aktivitelerin taklit edilmesi olarak uygulanan hemşirelik eğitimlerinde güvenle kullanılan bir eğitim yöntemidir. Mesleki uygulama becerilerinin kazandırılmasında inovasyon temelli simülasyona dayalı yöntemler, eğitimi monotonluktan çıkartarak öğrenimi kolaylaştırmakta, bilgi ve becerilerin kalıcılı olarak öğrenilebilmesini sağlamaktadır. Simülasyon temelli hemşirelik eğitimi farklı düzeyde gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar; düşük özellikli simülasyonlar, standart hastalar, bilgisayar destekli simülasyonlar, kompleks fonksiyonların öğrenilmesinde kullanılan simülasyonlar ve bütünleşik simülasyonlardır. Sonuç olarak hemşirelik lisans eğitiminde simülasyon temelli eğitim yöntemlerinin, bu konuda deneyimli ve uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilmesi öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirecektir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Eğitimi, Simülasyon, Kalite 


Keywords: