BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurhan BİNGÖL, Serap CANLI
HEMŞİRELİK BİLİŞİMİNİ ÖĞRENMENİN HASTA BAKIMINA ETKİSİ
 
Dünyadaki bütün teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda sağlık bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeler de büyük bir hız kazanmıştır. Bilgi teknolojileri sağlık alanındaki bilginin paylaşılmasına, hasta / sağlıklı birey ile ilgili bakım ve tedavi hizmetlerinin desteklenmesine, bakım hizmetleri sunan kuruluşlarda kalitenin en üst seviyede sunulmasına, sağlık hizmetlerinin kalite standartları çerçevesinde değerlendirilmesine, ölçülmesine ve bakım maliyetlerinin kontrol edilmesine olanak sağlar. Hemşirelik bilişimi, hasta için sunulan bakımın planlanması aşamasından değerlendirilmesine kadar tüm alanlarda hemşirelik biliminin, bilgisayar biliminin ve en üst düzey bilgi biliminin birlikte kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Hemşirelik bilişimi, ilk olarak 1992 yılında Amerikan Hemşireler Birliği tarafından hemşirelik mesleğinde öncelikli bir alan olarak kabul görmüş ve bu tarihten günümüze kadar önemli bir yol katetmiştir. Hemşirelik bilişimi, teknolojik gelişmeler paralelinde hemşirelerin hasta bakımını organize etmesini ve planlamasına yönelik sürece ilişkin bilgiyi yönetmesini desteklemektedir. Bundan dolayı hemşirelik bilişim teknolojilerini kullanmanın çok farklı yararları vardır. Bu yararlardan bazıları, elektronik ortama veri kaydı yapma, bu verilerle yasal bir dayanak oluşturma, bu veri kayıtlarının istenilen anda, istenilen yerden izlenmesini, verilerin tarihlerinin kayıt altına alınmasında, birey-hastaya ait hemşirelik bakım planlarının istenilen biçimde ve işlerlikte kullanılabilmesi, tedavide uygulanacak ilaçların listesi, hasta bakım notlarının hızlı ve kolay bir şekilde yazılması, kağıt ortamda tutulan kayıtların ortadan kaldırılması ve kanıt temelli bulunan klinik ve bakım rehberlerinin hemşirelik hizmetlerini destekleyecek özellikleri içermesidir. Bu sayılan yararlardan dolayı hemşirelik bilişimi gelişen teknoloji sürecinde önemli bir role sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Bilişimi, Bakım, Hemşirelik 


Keywords: