BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayla KAYA, Ayşegül İŞLER DALGIÇ
HEMŞİRELIK EĞITIM SÜRECI IÇIN KAVRAMSAL BIR MODEL ÖRNEĞI: PROFESYONEL DEĞERLER GELIŞIM SÜRECI MODELI
 
Hemşirelik modelleri, bireyin gereksinimlerinin belirlenmesini sağlayan ve hemşirelik sürecine rehberlik eden, kavramsal ve sistematik zihinsel bir süreç olarak tanımlanır. Hemşirelik modelleri hemşireliğe bakış açısını kazandıran ve hemşirelik uygulamalarına, araştırmalarına, eğitimine ve yönetimine, uygulamalarına yön veren çoğunlukla soyut modellerdir. Hemşirelerin profesyonel değerlerinin güçlendirilmesi ve böylece hasta bakım kalitesinin arttırılması, kaliteli ve sürekli eğitim yoluyla desteklemelidir. Hemşireler çalışmaya başladıktan sonra kurumun kendilerinden beklediği rol beklentileri ile kendi profesyonel rollerini, profesyonel değerlerini nasıl harekete geçirecekleri ile ilgili karmaşa yaşarlar. Bu nedenle hemşirelik okullarının öğrencilerini bu güçlükler ile baş edebilecek nitelikte mezun etmeleri önemlidir. Eğitim süreci öğrenci hemşirelerin profesyonel değerlerinin gelişiminde önemli etkiye sahiptir. Ayrıca öğrenci hemşirelerin sahip olduğu bireysel değerlerin, öğrencilerin profesyonel değerlerinin temelini oluşturduğu araştırmalarda belirtilmektedir. Araştırmalara göre “Profesyonel Değerler” hemşirenin içselleştirme ve profesyonel kimlik gelişimi olarak tanımlanan sosyalizasyon süreci sonrasında bireysel değerlerin yansıması ve genişlemesiyle ortaya çıkmaktadır. Profesyonel Değerler Gelişim Süreci Modeli, bireysel değerler, profesyonel değerler, profesyonellik ve sosyalizasyon kavramlarını içine alan kavramsal bir model örneğidir. Bu derleme makalenin amacı öğrenci hemşirelerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlamada, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilmiş olan Profesyonel Değerler Gelişim Süreci Modeli'nin tanıtılmasıdır. Profesyonel Değerler Gelişim Süreci Modeli, hemşirelik eğitimi süreci ve sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan kavramsal bir model örneğidir. Model, eğitim sürecinde öğrenci hemşirelerin profesyonel değerlerinin gelişimini etkileyen kavramlara vurgu yapmaktadır. Model öğrenci hemşireler ile yapılan çalışmalarda rehber niteliği taşıyarak uygulamaya yansıtılacak nitelikte olup, literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Model kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların, öğrenci hemşirelerin profesyonel bakım davranışlarını geliştirmeye katkı sağlayacağı varsayılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Hemşire, Eğitim, Değerler, Profesyonellik, Sosyalizasyon 


Keywords: