BİLDİRİ DETAY

Amine TERZİ, Yasemin YILDIRIM
HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE DİJİTAL OYUN KULLANIMI
 
Oyun, Türk Dil Kurumu tarafından “yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence” olarak tanımlanmaktadır (1). Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlemesi, şehirleşme ve oyun alanlarının yetersizliği gibi nedenler oyun alışkanlıklarını değiştirmiş ve geleneksel oyunların yerini dijital oyunlar almaya başlamıştır (2,3). Dijital oyun bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak geliştirilen, bilgisayar ve internet yoluyla oynanan uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Dijital oyun endüstrisi dünyada 24,75 milyar dolar bütçesi ile medya dünyasının önemli bir bölümünü oluşturmakta ve bir milyarın üzerinde kullanıcısı bulunmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra farklı türlerde dijital oyunlar üretilmiştir (2). Günümüzde oyuncu tercihleri doğrultusunda şekillenmiş çok sayıda ve farklı türde oyun bulunmaktadır. Dijital oyunlar, öğrencilerin etkileşim içinde öğrenmelerinin desteklenmesi, hızlı dönütler alınabilmesi, grafik, ses, animasyon ve şekiller yardımıyla derse olan ilgilerinin artırılması amacıyla eğitim ortamlarında da kullanılabilen uygulamalardır (2,3). Dijital oyunlar; bireylerin tedaviye katılımının sağlanması, hastalıkla baş etme yöntemlerinin geliştirilmesi, HIV gibi bulaşıcı hastalıklara ilişkin farkındalığın oluşturulması gibi sağlık konularında kullanılmaktadır (4-6). Yapılan bir çalışmada, “Asthma Files” isminde bir oyun geliştirilerek 7-14 yaşındaki astımı olan çocukların tedavi ve bakımına katılımı sağlanmıştır. Bu araştırmalar daha çok ilköğretim grubu çocuklarda olmakla birlikte hemşirelik eğitiminde dijital oyun kullanımını destekleyen çalışmalar da bulunmaktadır (7-11). Hemşirelik öğrencilerinde bir çalışmada dijital oyun kullanımıyla ilaç hesaplamalarının öğretilmesinde olumlu sonuçlar elde edilebileceği belirtilmiştir (7). Türkiye’de hemşirelik eğitiminde dijital oyun kullanımına ilişkin çalışma bulunmamasına rağmen yurt dışında yapılan çalışmalar, dijital oyunların öğrencilerinin öğrenme yeteneklerini artırdığını, anksiyete ve stres düzeylerini azaltarak akademik başarıyı olumlu yönde etkilediğini bildirmektedir (8-11). Bu nedenle ülkemizde de hemşirelik eğitiminde dijital oyunlarının kullanımına ilişkin çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: digital game, nursing education, nursing student 


Keywords: