BİLDİRİ DETAY

Hatice TEL AYDIN, Necmettin İŞCİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİNİN İNOVASYONDA YERİ VE ÖNEMİ
 
Günümüzde hemşirelik uygulamalarının karmaşık duruma gelmesi, hizmet alanların beklentilerindeki artış, hızla gelişen bilgi ve teknolojiye uyum sağlama gereksinimi, küresel rekabet ve sağlık bakım hizmeti maliyetlerindeki artış hemşirelik mesleğinde inovasyonu zorunlu duruma getirmiştir Değişen sağlık bakım gereksinimleri dikkate alındığında hemşirelik hizmetlerinde yenilikçi, araştırıcı, bilgiye ulaşan, bilgi üreten ve bilgiyi kullanabilen hemşire ve hemşire yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. İnovasyon, sadece ürün ya da hizmetler değil herhangi bir olay, olgu ve durumla ilgili meydana getirilen yeni fikirlerin uygulamaya geçirilmesi ile ilgili bir süreç olarak da ifade edilmektedir. Hemşirelik hizmetlerinde inovasyon, sağlık bakım hizmetlerinde yeni yaklaşımların, teknolojilerin ve çalışma biçimlerinin geliştirildiği, yeni fikirlerin (yöntem, hizmet türü vb.) değer yaratan çıktılara dönüştürüldüğü bir süreçtir. İnovasyon kavramı, hemşirelik hizmetlerinde kalitenin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde önemli bir yere sahiptir. Hemşirelik hizmetlerinde inovatif uygulamalar sağlık bakım hizmetinin kalitesini ve etkililiğini arttırarak verimliliğin ve karlılığın gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle hemşirelik hizmetleri yönetiminin önemli bir unsuru olan yönetici hemşireler, sağlık kurumlarında inovasyon çalışmalarının yaygınlaştırılmasında öncülük etmeleri önem taşımaktadır. Sağlık kuruluşlarında hemşireler hangi birimde hangi pozisyonda çalışırsa çalışsın inovasyon konusunda önemli roller üstlenmek durumundadır. Özellikle yönetici hemşireler, hemşire meslektaşları arasında yenilikçi bir bakış açısı ve uygulama alanı oluşturmasında büyük bir sorumluluk üstlenmelidir. Sonuç olarak; hemşirelik hizmetleri yönetiminde inovasyon, kanıta dayalı uygulamaları destekleyen bir liderlik özelliğine sahip yönetici hemşireler ile sağlanabilmektedir. Yeni fikirlerin üretebilmesi ve sağlık alanında yapılan yenilikleri uygulamaya yansıtabilme konusunda değişim ajanı olabilmek yönetici hemşirelerin inovasyonu gerçekleştirmelerinde en önemli bir yere sahiptirler.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, hemşirelik hizmetleri yönetimi, inovasyon, yönetici hemşire. 


Keywords: