BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selin KESKİN KIZILTEPE, Aslı KURTGÖZ
HEMŞİRELİK MÜFREDATINA YENİ BİR DERS ÖNERİSİ; TEMEL ELEKTROKARDİYOGRAFİ
 
Dünyada kardiyovasküler hastalıklar en önemli ölüm nedenlerinden biri olup, her geçen yıl kardiyak monitörizasyon gerektiren hasta sayısı artmaktadır. Ani kardiyak ölüm, ölümlerin yaklaşık %20 ‘sini oluşturmakla birlikte, bu ölümlere bağlı sağ kalım oranının %5-20 arasında değiştiği bilinmektedir. Bu nedenle kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi, risk faktörlerinin azaltılması, belirti ve bulgularının bilinip erken tanılanması ve hızlı/etkin müdahale edilmesi oldukça önem kazanmaktadır. Sağlık hizmeti sunulan alanlarda ani kardiyak arrestin erken tanılamasında en sık kullanılan yöntemlerden biri olan elektrokardiyografi (EKG) ‘nin çekilmesi işleminde hemşireler aktif rol oynamaktadır. Hemşirelik yönetmeliğinde de hemşirelerin EKG monitorizasyonu uygulayabileceği ve acil durumlarda gerekli ekip ile iletişim kurabileceği ifade edilmektedir. Bu durum hemşirelere EKG yorumlama ve kalp hastalıklarına ilişkin belirti ve semptomları erken fark etme; acil girişim, malzeme ve ilaç hazırlanması gibi önemli sorumluluklar yüklemektedir. Acil ve yoğun bakım gibi yüksek riskli hastaların takip edildiği alanlarda hemşireler primer olarak hastaların monitörizasyonu yapmakta ve hastayı takip etmektedirler. Bununla birlikte hastane içi kardiyak arrestlere ilk müdahale eden kişiler hemşirelerdir. Hastanelerde EKG cihazının kullanımı, EKG çekimi, monitörizasyon konusunda hemşireler ve hemşirelik öğrencilerinin aktif rol oynadığı düşünüldüğünde, bu durum hemşirelik mesleğinin temel elektrokardiyografiye ilişkin kritik bilgi ve beceri ihtiyacının zorunlu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle temel düzeyde kardiyak ritimlerin tanımlanıp yorumlanması son sınıf hemşirelik öğrencilerinin gerçekleştirmeleri gereken bir beceri olarak kabul edilmelidir. Bu doğrultuda temel elektrokardiyografi dersi ‘nin lisans hemşirelik müfredatında yer alması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyografi, Hemşirelik, Müfredat 


Keywords: