BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gül ÇAKIR ÖZMEN
HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM
 
Gelişen teknolojinin hemşirelerin sağlık bakım hizmetine yansımasının bir sonucu olarak hemşirelerin hasta bakımındaki rolü gelişti ve sağlık hizmeti sunumunu iyileştirmek için teknolojinin kullanımındaki rolleri de değişmiştir. Dijital sağlık ve teknoloji entegrasyonu ve kullanımına yanıt olarak değişen sağlık hizmetleri ortamı nedeniyle hemşirelik bilişiminin önemi giderek artırmaktadır. Hemşirelik bilişimi, sağlık hizmetlerinin kalitesini, güvenliğini ve verimliliğini artırmak için büyük potansiyele sahip bir 21. yüzyıl bilimidir. Liderler, inovasyon, işbirliği ve uygulama için başarılı stratejiler geliştirmek için literatür, meslek kuruluşları ve eğitim programları dahil olmak üzere temel kaynaklardan güncel bilişim konularını öğrenmelidir. En önemlisi, hemşireler, bir hemşirelik modeli kullanarak teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmaktan sorumlu olmalıdır. Hemşirelik bilişiminde hemşirenin rolü genellikle çalıştıkları ortama bağlı olmakla birlikte farklılıklar gösterebilir. Hemen hemen tüm hemşirelik bilişim rollerinde ortak olan, veri ve teknolojinin hemşirenin ve multidisipliner ekibin çalışmalarını nasıl bilgilendirdiğine odaklanmaktır. Roller, süreç, uygulama veya teknolojideki değişiklikleri bildirmek için kullanılabilecek sağlık hizmeti verilerindeki kalıpları bulma ve anlama gibi daha yoğun bir şekilde analiz odaklı olmakla birlikte, roller, liderlik veya danışmanlık yapabilecekleri için, ağırlıklı olarak proje odaklı olabilmektedir. Hemşire bilişimcinin alanı, doğru çözüm setinin dikkate alınmasını ve uygulanmasını sağlamak için teknolojinin yanı sıra insanlara ve süreçlere odaklanmayı kapsamaktadır. Hemşire bilişim uzmanı, sorunların düzgün bir şekilde soruşturulmasını, ancak aynı zamanda uygulamaya doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlamaya yardımcı olabilecek ortak bir problem çözme yöntemini takip etmektedir. Ayrıca hasta güvenliğinin artırılmasında, sağlık bakım kalitesinin iyileştirilmesinde ve hasta memnuniyetinin artırılmasında bilişim teknolojilerinin kullanılması ve hemşireliğe entegre edilmesi anahtar rol almaktadır. Bu nedenle hemşirelik eğitimlerinde bilişimin öneminin benimsetilmesi ve farkındalığının oluşturulması, hemşirelik bilişim teknolojilerinin ve uygulamalarının hasta bakımına yansıtılmasının önemi vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilişim, Hemşirelikte bilişim, Hasta Bakımı 


Keywords: