BİLDİRİ DETAY

Berra YILMAZ KUŞAKLI, Ezgi CESUR ÖZMEN, Sercan Pınar CİVANOĞLU
HEMŞİRELİKTE DUYGUSAL EMEK
 
Hemşirelerin hem amirlerine hem çalışma arkadaşlarına hem de hastalarına karşı duygu gösterim çabalarında bulundukları göz önüne alındığında duygusal emek eğilimlerinin yüksek olması beklenilmektedir. Ülkemizde hemşirelerin duygusal emek süreçleri ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda; duygusal emek ile empati eğilimi duygusal emek ile tükenmişlik ve girişkenlik düzeyi ile duygusal emek davranışları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yapılan bu araştırmalarda demografik değişkenlerin duygusal emek boyutlarında herhangi bir farklılık yaratmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak kendisinin ve başkalarının duygularını değerlendirebilen, ifade edebilen ve uygun tepki verebilen kişiler çalışma ortamından gelen talepleri yönetmede daha başarılı olmaktadırlar Bu durumda, iş tecrübesi daha fazla olan hemşirelerin duyguları değerlendirebilme ve yönetebilme konusunda daha başarılı olmaları ve özellikle duygusal emek alt boyutu yüzeysel rol yapma düzeylerinin daha düşük olması beklenmektedir. Sağlık sistemi içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol oynayan hemşirelerin duygusal emek düzeylerinin belirlen¬mesi günümüzde önemle üzerinde durulan konulardan biri olmuştur. Hemşirelerin hasta ve yakınlarıyla çok uzun süre vakit geçirmelerinin, meslek üyelerinin büyük çoğunluğunu kadınların oluşturmasının ve cinsiyetleri nedeniyle daha yoğun empati kurma ve duygu durumu yaşamaları vb. pek çok etmen sonucunda yoğun bir duygusal emek harcadıklarını belirtilmişlerdir. Hemşirelerin, duygusal emek davranışlarının çalışanlar ve yöneticiler açısından daha olumlu noktaya getirilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Yönetici hemşirelerin, özellikle kuruma yeni başlayan hemşirelere hasta iletişimi, duygu yönetimi ve duygusal emek davranışına yönelik eğitimler düzenleyerek, özellikle yüzeysel davranışta bulunan hemşirelerin farkındalığını artırılıp, onları bu davranışa yönelten nedenlerin yapılacak araştırmalar doğrultusunda incelenmesi ve bu etmenlerin giderilmeye çalışılması gerekmektedir. Ayrıca hemşirelik eğitiminde öğrenci hemşirelerin duygu yönetimi ve duygusal emek davranışının alt boyutları incelenerek, sağlık politikaları ve hemşirelik müfredat programında öğrencilerin duygusal boyutta güçlendirilmesini destekleyici konuların ele alınması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Duygu, Duygusal Emek, Hemşire 


Keywords: