BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nihal TAŞKIRAN
HEMŞİRELİKTE İLERLEYEN TEKNOLOJİ: İNSANSI ROBOT HEMŞİRELER
 
Günümüzde yapay zekâ, konuşma, tanıma, görüntü işleme ve otonom sistemler gibi teknolojiler, robotik teknolojiyi besleyen unsurların gelişmesine ve daha hızlı, daha güçlü, daha akıllı robotların tasarlanmasına neden olmuştur. Sağlık sektöründe robotik teknolojiler; erken teşhis, ilaç testleri ve ilaç üretimi, lojistik sağlama, tanı koyma, karar verme, tedavi, eğitim, araştırma, sağlığı koruyup geliştirme, tıbbi analizler ve hasta bakımı gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Robotlar; hastanelerde hastaların yeme-içme, giyinme, banyo gibi bireysel gereksinimlerini karşılama, hastaların günlük rutinlerini takip etme, hastaları mobilize etme, taşıma, izleme, rehabilite etme ve hastaya duygusal destek sağlama, hastaların ilaç saatini ve doktor randevusunu hatırlatma, yapması gereken egzersizler hakkında uyarıda bulunma ve egzersizini yönetme, hasta eğitimi, yaşam bulguları takibi, kan alma ve damar yolu açma, gibi işlevleri yapabilmektedir. Ayrıca, hastanın taşınması, kas hareketlerinin yaptırılması, hastanın tuvalete gitmesine yardımcı olunması, klinikteki malzemelerin odalara yerleştirilmesi, laboratuvar örneklerinin götürülmesi ve hastalarla iletişime geçilmesi ve özellikle yaşlı popülasyonda sosyal rehabilitasyon gibi işlevleri yerine getirmektedir. Sağlık sektöründe robotların etkin kullanımıyla, ilaç testleri ve tıbbi analizlerde yüksek duyarlılık düzeyine ulaşılması, üretiminde verimliliğin artırılması ve hastane içindeki büyük lojistik işlerinin hızlı, kolay ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesi, hasta güvenliğinin ve bakım kalitesinin artırılması sağlanmaktadır. Robotların hasta bakımında en çok kullanıldığı alanlar, hastalara pozisyon verilmesi ve hastanın hareket ettirilmesi olarak belirtilmektedir. Robot hemşirelerin salgın hastalıklar, obezite gibi sorunları azaltmak ve destek grupları arasındaki ilişkiyi geliştirmek için halk sağlığı alanında da kullanılması beklenmektedir. Bu derlemenin amacı; robotik alandaki teknolojik gelişmelere dikkati çekerek bu teknolojilerin hemşirelik hizmetlerine etkisini irdelemek ve robot hemşirelerin sağlık alanında kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: Robot hemşire, insansı robot, hemşirelik, robotik, teknoloji 


Keywords: