BİLDİRİ DETAY

İbrahim ÇETİN
HEMŞİRELİKTE İNOVASYON FIRSATI: ANDROİD TABANLI UYGULAMALAR
 
Teknolojik gelişmeler hemşirelik inovasyonunu teşvik edici niteliktedir. Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda kullanılan milyonlarca android işletim sistemi tabanlı uygulama hem hemşirelik disiplinine hem de hemşirelerin hizmet sunduğu topluma ulaşmaktadır. Bu uygulamalar hemşirelik disiplinini, bakım hizmetlerinin sunumu hakkında yeni düşünme biçimlerine yöneltebilir. Dahası mesleki eğitimlerine de yenilikçi bir bakış açısı sunabilir. Amaç: Çalışmada hemşirelik alanındaki android uygulamaların mevcut durumunun gösterilmesi ve geleceğe yönelik inovatif uygulama fikirleri geliştirme potansiyeline dikkat çekilmesi amaçlandı. Çalışmanın ayrıca, nitelikli uygulamaların geliştirilmesinde hemşirelere esin kaynağı oluşturacağı düşünüldü. Yöntem: Bu çalışmada dünyadaki en geniş android tabanlı uygulama sağlayıcısı olan Google Play’deki hemşirelik uygulamaları araştırıldı. “hemşire” anahtar kelimesi ile yapılan aramada, ulaşılan ilk 100 sonuç kategorize edilerek uygulama özellikleri incelendi. Veriler, indirme sayfasındaki uygulama künye bilgilerinden ve uygulamanın bir akıllı telefona yüklenip incelenmesinden elde edildi. Bulgular: Ulaşılan uygulamaların %79’u doğrudan hemşirelik alanı ile ilgiliydi. Aramanın Türkçe anahtar kelime (hemşire) kullanılarak yapılmasına karşın elde edilen sonuçların sadece %4’ünün uygulama adı ve içeriği Türkçe idi. Türkçe uygulamaların %37,5’inde künye bilgisi ile uygulama içeriği uyumsuz ve yanıltıcıydı. Tüm hemşirelik uygulamalarının önemli bir kısmı sınavlardan (%40) ve hemşirelik bilgisinden (%30) oluşmaktaydı. Bununla birlikte vaka yönetim sürecini ele alan simülasyon, yabancı dili olan hasta ile iletişimi sağlayan çevirmen ve çağrışım/öyküleme ile öğrenmeyi hedefleyen uygulamalar dikkat çekiciydi. Sonuç: Hemşirelik alanında android uygulamalarının kullanım alanı ile ilgili bir sınır yok. Ek olarak, uygulamaların hedef kitlesi de öğrencilerden akademisyenlere, hasta ve sağlıklı tüm bireylere kadar çok geniş. Hemşirelerin bu alanda üretken olmaları mümkün görünüyor. Dahası yaratıcı fikirler ile uygulamaların geliştirilmesi hemşirelikte inovasyon kültürünün güçlendirilmesini de sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, İnovasyon, Teknoloji, Android Uygulamalar 


Keywords: