BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İrem UYANIK, Ayşe ÇİÇEK KORKMAZ
HEMŞİRELİKTE İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA
 
Teknoloji ve bilimin ilerlemesi ile insan hayatında çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. İnsanların yaşam kalitelerindeki artış, sektörler ve mesleklerdeki gelişme ve değişimle orantılı olarak ilerlemektedir. Dünya genelinde ortalama yaşam süresinin uzaması, yeni hastanelerin ve sağlık merkezlerinin inşa edilmesi, sağlık hizmetlerinin güncel ve yenilikçi olmasını tetiklemektedir. Her sektör ve meslek gibi sağlık hizmetleri de insan hayatındaki bu değişimlere uyum sağlamak zorundadır. Sağlık hizmetlerinin tümü gelişim ve değişim halindedir. Sağlık hizmetlerinin en önemli işgücü ve paydaşlarından birisi olan hemşirelerde bu gelişim ve değişimde en ön sıralarda yer almaktadır. Gelişim, değişim ve yeniliği tanımlayan inovasyon kavramı, hemşirelik mesleğinde kendine yer bulmaya başlamıştır. Hemşirelikte inovasyon sadece gelişmeyi, değişimi ve yenilikçi olmayı açıklama kalmaz, hemşirelikte inovasyonu bir kültür haline getirmeyi kapsar. Bu kültüre sahip hemşirelik hizmetlerinde bakım kalitesi artarken maliyet ve zaman kaybı da azalmaktadır. Bir kurumda inovasyon kültürünün oluşturulması için; hemşirelerin inovasyon geliştirebilmeleri için olumlu çalışma ortamları oluşturulmalı ve kaynaklara kolay erişim sağlanmalı, kurumun yapısı inovasyon sürecini destekleyen özellikte olmalı, hemşirelerin fikirlerini geliştirebilmeleri için desteklenmeli ve cesaretlendirilmeli, fikirlerin hayata geçirilmesinde destek olunmalı, yaratıcı düşünmeleri için eğitimler ve uygulamalar yapılmalıdır. Bu çalışma literatürün bütünleştirici bir derlemesidir. Bu derlemenin amacı hemşirelikte inovasyonun yeri ve önemine dikkat çekerek inovasyon kültürünün oluşturulması için sağlık kurumlarında yapılması gerekenler konusunda bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, İnovasyon kültürü, Hemşirelik, Hemşirelikte İnovasyon 


Keywords: