BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sibel ARSLAN, Büşra ATSAL KILIÇ, Sibel ERKAL İLHAN
HEMŞİRELİKTE KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI
 
Bilişim sistemi uygulamalarının genel adı olan klinik karar destek sistemleri, hastaya özgü değerlendirmeler yapmak ve gelişmiş klinik kararlar oluşturmak için hastaların bilgilerini kullanan ve bütünleştiren bilgi tabanlı bir sistemdir. Günümüzde hemşirelik uygulamalarının giderek karmaşıklaşması hemşirelerin doğru karar vermelerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle hemşirelik mesleğinde klinik karar destek sistemlerine doğru bir yönelme olmuş ve kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu derleme ile klinik karar destek sistemlerini tanımlamak, sınıflandırmak, hemşirelikte kullanım alanlarını belirlemek ve yapılan çalışmalarda bu sistemin hemşirelik alanındaki etkinliğini görmek amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar, klinik karar destek sistemlerinin hemşirelik sürecini standardize ederek bakımın sürekliliğini ve bütünlüğünü iyileştirdiğini göstermektedir. Klinik karar destek sistemleri; hemşirelere hastayla ilgili iletiler sunmakta, kanıta dayalı hemşirelik tanısı önermekte, hastaya uygulanabilecek girişimleri listelemekte, verilen bakım neticesinde hastanın durumunu değerlendirmekte, görsel ve sesli uyarı sistemleri ile hatalı uygulamaları önlemekte ve hastanın şikayetlerine yönelik kompleks bir bakım hizmeti almasını sağlamaktadır. Hemşirelikte KKDS’nin, basınç ülserlerinin önlenmesi ve yönetimi, tele-izlemle triyaj, hemşirelik bakım planları, bilgisayarlı order sistemi, İNTERACT II sistemi, N-CODES, mekanik ventilasyondaki hastaların baş yüksekliğinin ayarlanması, yapay zeka teknolojisi gibi çok çeşitli alanlarda kullanıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalar KKDS’nin kullanılmasının bakım kalitesini arttırdığını ve sağlık alanında yeni gelişmelerde hemşirelerin anahtar rol oynadığını göstermektedir. Hemşireler bakımda yeni teknolojilerin kullanılması için teşvik edilmeli ve bu alanda eğitimlerle desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Klinik karar destek sistemleri, Hemşirelik bilişimi, Hemşirelik bakımı 


Keywords: