BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tangül AYTUR ÖZEN, Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ
HEMŞİRELİKTE VE BAKIMDA KULLANILAN AKILLI TIBBİ TEKSTİL ÜRÜNLER
 
Tekstilde gerçekleşen bakım ve hijyen sektöründeki ilerlemeler ile hemşirelik ve bakım alanındaki gelişmeler birlikte doğru orantılı bir şekilde gerçekleşmektedir. Akıllı tekstil, bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için fonksiyonel, şık ve konforlu çözümler yaratmak amacıyla tekstilin ve elektroniğin birleşmesi olarak ele alınmaktadır. Akıllı tekstiller, mekanik, termal, kimyasal, biyolojik ve manyetik olarak çevresel uyaranları algılayabilen ve tepki verebilen akıllı tekstil yapılardır. Akıllı tıbbi tekstiller; sağlığı izleme, koruma & güvenlik ve sağlıklı yaşam tarzı alanlarında kullanılmaktadır. Akıllı tıbbi tekstil ürünlerine yönelik pek çok çalışma yapılmış olmasına karşın son yıllarda sağlık sektöründe önemi giderek artmaktadır. Son birkaç yılda sağlık hizmetlerinde popülerliğe sahip olan akıllı tıbbi tekstil ürünlerinin kullanımı hastane prosedürlerinin yenilenmesinde ve hastaların bakım kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Akıllı tıbbi tekstil ürünleri; bakım ve hijyen amaçlı kullanılan akıllı tıbbi tekstiller olarak; akıllı bandaj-flaster, yara bakımı gibi hasta bakım ürünlerinde kullanılmaktadır. Bireylerin kardiyovasküler, diyabet, termorgülasyon, hareket ve solunum aktivitelerinin kontrolünde, idrar inkontinansına sahip olan hastaların desteklenmesinde katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte akıllı tekstil ürünlerinin, hemşire üniformalarında ve hastane tekstillerinde de kullanım alanları yer almaktadır. Hemşireler, COVID-19 pandemisinin zorlukları nedeniyle artan stres, tükenmişlik ve depresyon yaşamaktadır. Etkileşimli akıllı tıbbi tekstil ürünleri, hemşireleri yaşadıkları bu zorlu süreçte başetmelerini desteklemektedir. Bu çalışma; hemşirelikte ve bakımda kullanılan akıllı tıbbi tekstil ürünlerinin özelliklerini, geleneksel tıbbi tekstillere göre avantajlarını, kısıtlarını, kullanım şekillerini, toplum, sağlık kurumu, hasta-hemşirelere sağladığı faydalarını ve hemşireler/yönetici hemşirelerin akıllı tıbbi tekstil ürünlerinin kullanımı konusunda sorumluluklarını ve rollerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, hemşirelik bakımı, akıllı tıbbi tekstiller, teknoloji, inovasyon 


Keywords: