BİLDİRİ DETAY

Şeyda CAN
HEMŞİRELİKTE YARATICILIK VE PYGMALİON ETKİ
 
Sağlık ve hastalık ile ilgili sorunların çözümünde yaratıcılık ya da yaratıcı düşünme yeteneklerinin kullanılmasına ihtiyaç vardır. Hemşireler, yaratıcılık ve yaratıcılık süreçlerini etkileyen faktörlerin farkında olarak, bu özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla gerekli sorumlulukları yerine getirmelidir. Yaratıcılık her bireyin kendisinde bulunan ve miktarı kişiden kişiye göre değişen bir potansiyeldir. Kişilerdeki yaratıcı davranış farklılıkları, bireyin yapısına, kültür ortamına, eğitimine ve çeşitli etmenlere bağlı olabilir. Yaratıcılığın kişisel, psikolojik boyutu ve heyecan, istek, motivasyon gibi temel gereklilikleri vardır. Diğer insanların "mantıksızlık" şeklinde değerlendirmeleri yaratıcı düşünceler üzerindeki en olumsuz dış psikolojilerden biridir. Yaratıcılık ve yaratıcılık süreci, kişiye ya da çevreye ait pek çok faktör tarafından olumlu ya da olumsuz olarak etkilenebilir. Pygmalion etkide, kişilerin davranışlarının, beklentiler tarafından yönlendirildiği ve sonucun, beklentinin türüne göre şekillendiği ifade edilmektedir. Pygmalion etki, bir kişinin performansı veya yetenekleri hakkında olumlu dış beklentilerin, kişide daha yüksek performans göstermesine yol açacağı şeklinde tanımlanmaktadır. Araştırmalar bireylerin, başkalarının kendilerine yönelik olumlu ya da olumsuz beklentilerine (Pygmalion etki) göre, benzer yanıtlar verebileceklerini göstermektedir. Ayrıca bireysel farklılıklarının yaratıcılığı etkilediği ve bu nedenle bireylerin pygmalion sürecine daha fazla veya daha az duyarlı olabilecekleri de belirtilmektedir. Yaratıcılık sürecinin pygmalion etki doğrultusunda ele alınması ve çeşitli çalışmalar ile ilişkisinin açığa çıkarılması önemli bir gerekliliktir. Bu makalenin amacı, beklentilerin davranışları şekillendirme etkisi olarak ifade edilen pygmalion etkiyi tanımlamak ve bu etkiyi yaratıcılık bakış açısından ele almaktır.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Pygmalion etki, Hemşirelik. 


Keywords: