BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sibel KÜÇÜK
İNFERTİL KADINLARIN STRES YÖNETİMİNE ALTERNATİF YAKLAŞIM; YOGA
 
Küresel bir sorun haline dönüşen infertilite, biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik etkileri olan bir üreme sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel birçok toplumda çocuk sahibi olmak, çiftlerin toplumdaki statüsünü arttırmakta, başarı ve güç kazandırmaktadır. Çiftler çocuk sahibi olamadıkları zaman kendilerini yetersiz ve eksik hissetmekte, benlik saygıları azalmakta ve duyusal birçok sorun yaşamaktadır. Yaşanılan bu durum çiftlerin evlilik uyumlarını bozmakta, toplumsal damgalanma yaşamasına neden olmaktadır. Bu sorunlara ek olarak infertil tanı-tedavi sürecinin zorlu ve maliyetli olması da yaşamsal krizlerin ortaya çıkmasına ve bu kriz durumlarının daha zorlu bir hale dönüşmesine neden olmaktadır. Araştırma bulguları, emosyonel durumu kontrol altında tutabilmek, psiko-sosyal sorunları başarılı ve kolay atlatabilmek için inovatif bir yaklaşım olan zihin-beden tedavilerinden yoga eğitimlerini önermektedir. Çünkü yoga; bilinçli farkındalığı geliştirerek, vücut hareketlerini, solunum yöntemlerini ve meditasyonu kullanarak emosyonel, mental ve spiritüel alanda denge sağlar ve bu şekilde kişilerin kaygı, stres ve öfke durumlarını azaltılır, daha sakin, daha kontrollü ve daha huzurlu olmalarına olanak tanır. Bu sayede infertil çiftlerin mental sağlıkları korunarak geliştirilir ve yaşadıkları problemleri kabullenip sağlıklı çözüm arama süreçleri hızlandırılır. Yapılan çalışmalar yoganın, infertil tedavisinde alternatif bir destek yöntemi olduğu, bu süreçte çiftlerin stres yönetimine destek olarak fizyolojik ve psikolojik yönden iyileşme sağladığı, depresyonu azalttığı ve fetal sağlık üzerinde pozitif etki gösterdiği belirtilmiştir Bu bildiri, tanı ve tedavi sürecinin her aşamasında aktif rol alan ve aynı zamanda infertil çiftlere psikolojik destek sağlayan profesyonel sağlık ekip üyesi olan hemşirelerin, alternatif bir yöntem olan yoga eğitimleri için ön kanıtlar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: infertilite, yoga, infertilite ve yoga 


Keywords: