BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berna AKTAŞ
İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YAKLAŞIMI
 
Geçmişten günümüze yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerin etkisiyle internet yaşamın her alanında kendini göstermiş ve internet kullanıcılarının sayısı milyarlara ulaşmıştır. Günümüzde hayatımızın önemli bir parçası haline gelerek büyük bir popülerlik kazanan bu araç; iletişimi kolaylaştırması, sosyalleşmeyi ve özgüvenini arttırması, yalnızlığı azaltması ve hayatı daha konforlu bir hale getirmesi gibi yönlerden destekleyici bir araç görevi görmektedir. İnsanoğlunun son yıllarda bu denli hızlı bir şekilde interneti kullanması internetin patolojik şekilde kullanılarak zamanın önemli bir dilimi olabileceğini ve hatta bağımlılık yaratabileceğini düşündürtmektedir. Bu noktada, “internet bağımlılığı” adı verilen nispeten yeni ve endişe verici bir kavramın ortaya çıktığı söylenebilir. İnternet bağımlılığı, internette aşırı zaman harcama ve interneti tekrarlı şekilde sürekli kullanma anlamına gelmektedir. İnternet bağımlılığı, günlük yaşamda davranışsal bozulma ve psikolojik işlev bozukluğu ile sonuçlanan sorunlu davranışları ortaya çıkarmış ve bu nedenle de büyük bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. İnternet bağımlılığının küreselleşmesi ve karmaşıklığı göz önüne alındığında ruh sağlığı hemşireleri, bağımlılığın yönetimi ve günlük yaşamda neden olduğu sorunların çözümünde aktif görev alması gereken sağlık profesyonelleridir. Ruh sağlığı hemşireleri sadece internet bağımlılığının değerlendirilmesi, teşhis ve tedavisinde değil, aynı zamanda önlenmesinde de etkili rol oynayabilir. İnternet bağımlılığında önleme, tanı ve tedavi hizmetlerinde kaydedilen ilerlemeye rağmen, ruh sağlığı hemşireliği yaklaşımı konusu geniş ve keşfedilmemiştir. Buradan yola çıkarak bu derlemede internet bağımlılığında ruh sağlığı hemşiresinin rolünün vurgulanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Davranışsal Bağımlılık, İnternet Bağımlılığı, Ruh Sağlığı Hemşireliği, Teknoloji. 


Keywords: