BİLDİRİ DETAY

Sevgi ÖZKAN, Büşra DEĞİRMENCİLER, Pınar SERÇEKUŞ AK
KADIN SAĞLIĞI VE TEKNOLOJİ
 
Gelişen teknoloji hayatın her alanına hızla yerleşmiştir. Toplumsal cinsiyetin kadına yüklemiş olduğu roller kadınların teknolojinin sağladığı yenilikleri daha fazla kullanmasına sebep olmaktadır. Kadınlar özellikle ev teknolojileri ile daha fazla etkileşim halindedirler. Dolayısıyla teknolojinin zararlı etkilerinden de daha fazla etkilenmektedirler. Teknolojinin oluşturduğu manyetik alan etkisi, radyasyon, ultrason ışınları, mikrodalgalar gibi etkenler kadın sağlığını çeşitli yönlerden olumsuz etkilemektedir. Manyetik alanın maruziyet süresine bağlı olarak metabolik değişikliklere varan olumsuz etkileri bulunmaktadır. Teknolojinin sağladığı bir başka yenilik olan kozmetik amaçlı lazer uygulamaları da kadınlar tarafından sık kullanılmaktadır. Lazerin uygun olmayan, bilinçsiz kullanımının termal yanıklara, oküler hasara ve pigmentasyon değişikliklerine yol açabileceği kanıtlanmıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl bilişim teknolojileri kullanımının en fazla olduğu dönemdir. TÜİK 2017 verileri 16-74 yaş grubu nüfusunun yaklaşık %69’unun bilgisayar ve internet kullanıcısı olduğunu göstermektedir. Rapora göre kadınlar erkeklerden daha az oranda bilgisayar kullanmaktadır. Bu yaygın kullanım sorunları da beraberinde getirmiştir. Ayrıca araştırmalar kadınların cep telefonlarını da erkeklerden daha fazla oranda kullandığını göstermektedir. Bu kullanımın infertilite, gebelerde abortus gibi riskler oluşturduğu bilinmektedir. Bilinçli kullanım ile bu teknolojilerin yararlı yönlerinden faydalanılması gerektiği vurgulanmalıdır. Teknoloji kadın sağlığında tanı ve tedavi amaçlı da sık kullanılmaktadır. Hemşirelikte yeni dönem simülasyon kullanımı ve tele hemşirelik uygulamaların örnekleridir. Kadın sağlığı hemşireleri teknolojilerin ve zararlı etkilerinin farkında olmalı, iyiye kullanımını teşvik etmelidirler. Tüm teknolojilerin yararlı kullanımı konusunda kadınların bilinçlendirilmesi, toplum bilinci geliştirmede atılacak ilk adımdır. Bu derlemede kadın sağlığı ve teknoloji ilişkisi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Teknoloji, Kadın Sağlığı 


Keywords: