BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cemile AKTUĞ, Nurşen KULAKAÇ
KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ UYGULAMALARINDA 3B BASILI MODEL KULLANIMI
 
Günümüzde 3B yazıcı kullanımı havacılık, mimari, otomotiv ve eğitim gibi birçok farklı sektörde popülerlik kazanmaktadır. Bu teknoloji, bir görüntünün bilgisayarlı tomografi (CT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi dijital bir dosyadan katı ve kavranabilir bir nesneye dönüştürülmesine olanak tanımaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte sağlık alanında, sağlık eğitimi ve uygulama deneyimini artırmak, daha fazla duyu organına hitap ederek bilgiyi kalıcı hale getirmek için 3B basılı modeller kullanılmaktadır. 3B baskının sağlık eğitiminde ameliyat öncesi planlama, karmaşık ameliyatların simülasyonu ve hasta ile iletişime kadar birçok alanda etkili ve kullanılabilir olduğu vurgulanmaktadır. Bu modeller manyetik rezonans görüntülemeden oluşturulan hastaya özel üç boyutlu anatomik özellikleri gösteren pediatrik ve yetişkin hastaların bakımı için kullanılan değerli eğitim araçlarıdır. 3B basılı modeller, kısmen düşük maliyet, üretim, koruma ve taşıma kolaylığı ve her öğrencinin bireysel kullanımına imkan sağlayarak eğitim-öğretim sürecine katkı sağlamaktadır. Hastaya özel üç boyutlu modeller, özellikle kardiyoloji ve kalp cerrahisinde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Hastanın kardiyak görüntüleme verilerinden elde edilen 3B basılı modeller, yalnızca mekansal görselleştirmeyi iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda kardiyak prosedürlerin ameliyat öncesi planlamasına ve simülasyonuna yardımcı olmaktadır. 3B basılı gerçekçi modellerin uygulamalarıyla ilgili umut verici sonuçlar olmasına karşın, 3B baskının klinik uygulamada yaygın olarak kullanılmasından önce yüksek istatistiksel güce sahip daha fazla bilimsel kanıta ihtiyaç vardır. Bu derleme, 3B basılı modellerin kardiyovasküler cerrahi uygulamalarında kullanılabilirliği ve mevcut sınırlamaları incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: 3B basılı model, cerrahi, kardiyovasküler 


Keywords: