BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serap CANLI, Nurhan BİNGÖL
KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLER İÇİN WEB TABANLI TOPLULUKLAR VE AKRAN DESTEĞİ
 
Dünyamız bilgiyi üretme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma konusunda sürekli bir dönüşüm içerisindedir. Sağlık hizmetleri alanında yaşamı kolaylaştıran bir dinamiğe sahip olan bu dönüşümle ilgili en somut örnek artık kronik hastalığı olan bireyler için ulaşılabilir tek kaynağın sağlık uzmanları olmadığıdır. Sağlık/hastalık bilgisi kaynakları ile destek gruplarına internet ortamında ulaşılabilmektedir. Küresel çapta her üç kişiden biri en az bir kronik hastalıkla yaşamaktadır. Bakım yükü ve bakım maliyeti düşünüldüğünde kronik hastalıkları ve semptomlarını yönetmek ve destekleyici müdahalelerde bulunmak için etkili stratejilere ihtiyaç vardır. Kronik hastalıkları olan kişileri web tabanlı topluluklarla bir araya getirmek ve akran desteği sağlamak kronik hastalık yükünü azaltmak için bir strateji olarak ele alınabilir. Artık internet kullanımı ve internete erişim daha kolaydır. Dolayısıyla kronik hastalığı olan bireyler günlük yaşamlarında hastalıklarını yönetmek, tedavi seçeneklerini öğrenmek, güncel gelişmeleri yakından takip etmek ve benzer hastalıkları olan bireylerle bir araya gelmek için web tabanlı platformlara başvurmaktadır. Web tabanlı topluluklar ve akran desteğinin coğrafi engel durumunda avantaj sağladığı, bireyin ihtiyaç ve tercihlere göre uyarlanabildiği ve sağlığı iyileştirme potansiyeli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Her ne kadar artık sağlık ekibi bilgiye ulaşmada tek kaynak olmasa da doğru bilgiye ulaşmada aracı rolü üstlenebilir. Çalışmamız kronik hastalığı olan yetişkinlerin ve bu yetişkinlerin bakımından sorumlu hemşirelerin yararlanabileceği web tabanlı topluluklar ve akran desteği konusunda bazı bilgileri içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kronik Hastalık, Web, Akran Desteği 


Keywords: