BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülistan YURDAGÜL, Ayşe Duygu ÖZBAŞ
KÜLTÜREL YETERLİLİK VE HEMŞİRELİK
 
Her toplumda ve her bireyde farklılık gösteren kültür, bireysel ve toplumsal karşılaşmaların sonucunda bölgesel ya da ülke çapında sürekli değişmekte ve çeşitlenmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile bilginin ve insanların hızlı şekilde sınır ötesi yer değişimleri kültürel farklılıklara ve dolayısıyla kültürel çatışmalara da neden olmaktadır. Bunun yanında aynı bölge de bile farklı ırktan, farklı kültürden insanların var olduğu ülkemizde çok zengin bir kültürel çeşitlilik söz konusudur. Bu kültürel çeşitlilik insan sağlığı söz konusu olduğunda ayrıca önem kazanmaktadır. İnsan sağlığının korunması, tedavisi ve rehabilitasyonu sırasında en ön sırada yer alan hemşirelerin de bir kültürü vardır. Bir kültüre sahip olan hemşirenin başka bir kültürden insana sağlık bakımı sunarken; bakım verdiği hastanın kültürünü anlama, hastanın kendi kültürünü de anlayarak uygun bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı planlama ve sunma kabiliyetinin değerlendirilmesi ve gerekli ise konu ile ilgili hemşireye eğitimler verilmesi gerekmektedir. Bir hastanın kültürünü anlayarak bireyselleştirilmiş hemşirelik bakım planını hazırlama ve ön yargısız şekilde sunma durumu hemşirenin kültürel yeterliliği ile ilişkilidir. Kültürel yeterlilik dikkate alınarak verilen sağlık hizmetinin; hastalar arası eşitsizliğin azaltılması, ırkçılığa karşı bir duruş olması, hasta güvenliğinin ve hasta memnuniyetinin arttırılması ve sağlık çıktılarının iyileştirilmesinde önemli bir bileşen olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda sağlık ekibinin önemli bir parçası olan hemşirelerin ve hemşire adaylarının kültürel yeterlilik eğitimi önem arz etmektedir. Literatürde hemşirelik öğrencilerinin ve hemşirelerin eğitimleri ile ilgili değişik uygulamalar ve bunların olumlu etkilerini gösteren çalışmalara rastlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Kültür, Kültürel Yeterlilik 


Keywords: