BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sibel KÜÇÜK
MATERNAL BAĞLANMA VE İNOVATİF HEMŞİRELİK ÖRNEĞİ; E-TEKNOLOJİ
 
Gebelik, doğum ve doğum sonrası süreç, üreme çağındaki kadınların eşsiz bir zaman dilimi olan özel bir dönemdir. Bu dönemde kadınlar ciddi psikolojik, fizyolojik ve biyolojik değişimler yaşamaktadır. Özellikle gebeliği planlı olmayan, primipar veya riskli bir gebelik süreci geçiren kadınlarda bu değişimler ciddi yaşamsal krizlere dönüşebilmektedir. Kadınlar değişim yaşadıkları bu zaman diliminde sorularına ve sorunlarına doğru cevaplarlar alamadıkları zaman yoğun bir stres, kaygı ve depresyon durumu yaşanılabilmekte ve kendilerini eksik, yetersiz ve iyi bir anne olamama gibi negatif düşüncelerle suçlayabilmektedir. Kadınların yaşadıkları bu karmaşık ve suçlayıcı duygular bebekleri ile aralarında çift yönlü ve haz duygusu yüksek, tatmin edici bir bağın kurulmasına engel olabilmektedir. Anne ve bebek arasında söz konusu olan bu güvenli bağın kurulamaması bebeklerin tüm yaşam evrelerine negatif etki edebilmektedir. Güvensiz bağlanma sonucu bebekler, kaygılı-kararsız veya kaçıngan-dirençli odaklı duygu düzenleme stratejilerini kullanabilmektedir. Kullandıkları bu duygu düzenleme stratejileri bebeklerin yaşam evrelerinde rol adaptasyonlarının bozulmasına ve psiko-sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu durumların gerçekleşmemesi veya en aza indirgenmesi için devreye profesyonel sağlık ekip üyesi olan hemşireler girmektedir. Mesleki bilgi ve donanım olarak sürekli gelişen ve yenilenen hemşireler inovatif hemşirelik yaklaşımlarıyla maternal bağlanmaya olumsuz etki ettiği bilinen öncüllerin ortadan kaldırılmasını sağlayarak anne bebek arasında güvenli bağın oluşmasını ve sürdürülmesini sağlar. Bu sürdürülebilir bağlanmanın sağlanabilmesi için yoğunlaşan uluslararası etkileşim ortamında yerini alan e-teknolojiden faydalanmaktadırlar. E-teknoloji sayesinde uygun web tabanlı veri kaynakları oluşturularak kesintisiz bir şekilde, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne ve bebeklerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü bakım ve destek hizmeti sunularak anne-bebek arasındaki bağlanma etkin hale dönüştürülebilir. Bu derleme niteliğindeki bildiri hemşirelikte e-teknolojik yaklaşımın önemine ve niteliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, maternal bağlanma, e-teknoloji, hemşirelik. 


Keywords: