BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Vildan KOCATEPE, Yasemin USLU
MEME KANSERİ HASTALARDA HAVA YOLCULUĞU VE LENF ÖDEM
 
Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü olup kadınlarda tüm yeni kanser teşhislerinin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Meme kanseri tedavi sürecinde kadınların yaklaşık %20'sinde meme kanserine bağlı lenfödem gelişmektedir. 1990'larda meme kanseri hastalarında hava yolculuğu ile lenfödem arasında bir ilişki olduğunu öne süren ilk raporlar nedeniyle meme kanserli hastaların birçoğu, hava yolculuğunu yalnızca kısa mesafeli uçuşlarla sınırlamış, hatta bazıları hava yolculuğundan tamamen kaçınmıştır. Buna rağmen yapılan çalışmalar meme kanserli hastaların sadece çok küçük bir bölümünün hava yolculuğu sonrası lenf ödem geliştiğini bildirmiştir. Ayrıca literatürde verilen çalışmalara dayanarak uçuş sayısı veya süresi ne olursa olsun, hava yolculuğu lenfödemin kötüleşmesi ile ilişkili olmadığı belirtilmektedir. Modern ticari uçaklarda, uçuşlar sırasında kabin içi basınç kontrol altında tutulmaktadır. Buna rağmen kabin basıncı uçak yükseldikçe yer seviyesine göre daha fazla düşer. Seyir seviyesindeki (40.000 fit) bir uçağın kabin basıncı, çıkış yapılan havalimanının irtifasından kademeli olarak 8000 fit seviyesindeki basınca düşecek şekilde tasarlanmıştır. Bu kabin basıncı büyük sağlık tehlikeleri oluşturmasa da, kabin basıncının azalmasının lenfatik sisteme sıvı dönüşünün azalması bu nedenle bağ dokusunda sıvı tutulmasının artması ve yumuşak dokularda sıvı üretiminin artmasına neden olacağı böylece lenf ödem gelişebileceği belirtilmiştir. Teorik olarak, uçak yolculuğu sırasında düşük kabin basıncı lenfödemi şiddetlendirebileceği açıklansa da yayınlanan verilerden elde edilen kanıtlar çelişkilidir. Son on yılda eski modellere göre daha yüksek kabin basıncını koruyabilen yeni nesil uçakların kullanılmasıyla, meme cerrahisi geçirmiş ve/veya radyoterapi alan hastalar için hava yolculuğu daha güvenli hale gelmiştir. Meme kanseri hastaları, sağlıklı bireyler gibi hava yoluyla güvenli bir şekilde seyahat edebilecekleri konusunda eğitilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Lenfödem, Hava yolculuğu, Meme Hemşireliği 


Keywords: