BİLDİRİ DETAY

Rukiye TÜRK
MEME KANSERİNDE EVDE BAKIM
 
Kadınlar için meme; kadınlığı, cinselliği ve annelik duygularını simgelemektedir. Mastektomi, memenin cerrahi olarak çıkarılması anlamına gelmektedir. Kadın, yaşamını tehdit eden kanser tanısının yanı sıra meme kaybının yol açtığı duygular ile de baş etmek durumunda kalmaktadır. Mastektomi ameliyatları sonrası hastalar fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Meme kaybı sonrası kadınlarda; ağrı, sıklıkla depresyon, ve başka duygulanım bozuklukları, yorgunluk, cinsel istek kaybı, beden algılamasında bozulma, benlik saygısında azalma, sosyal çekilme, dişilik özelliklerini kaybetme korkusu, hastalığın tekrarlamasına ilişkin endişeler, uygun giysi bulmada güçlük ve meme protezlerinin yarattığı sıkıntılar görülmektedir. Olağan uyum mekanizmaları sarsılır, geleceğe yönelik beklenti ve planları bozulur. Bununla birlikte, ameliyat kesisinin büyük olması, ağrı, yara iyileşmesine ilişkin sorunlar, lenfödem olasılığı ve ameliyat olan taraftaki kola ilişkin komplikasyonlar ameliyat sonrası hemşirelik bakımını önemli hale getirmektedir. Bu kadınlar taburcu olduktan sonra ise, evde bakım hizmetlerinde hemşirenin aktif olarak bakıma katılması büyük bir öneme sahiptir. Hemşire ailenin yapısını bireylerin özelliklerini, baş etme yetilerini, olanaklarını ve rol değişimlerini iyi değerlendirmelidir. Aile için stres nedeni olabilecek durumları fark etmeli ve ailenin de bunları fark etmesine yardımcı olmalıdır. Bununla birlikte, hemşireler tarafından hasta kadına; kol egzersizleri, ağrının azaltılması, kolda lenfödem ve enfeksiyonun engellenmesi, yaranın izlenmesi, ameliyat sonrası kanser tedavisi ve kendi kendine meme muayenesi gibi konularda kapsamlı bir hemşirelik bakımı verilmelidir. Bunun için ise, hemşireler tarafından bu kadınlara yapılan düzenli ev ziyaretleri ile gerekli bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Evde bakım, Hemşirelik bakımı 


Keywords: