BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Afife YURTTAŞ, Tuğçe KABAK SOLAK
METAVERSE VE HEMŞİRELİK
 
Gelişen dünyada teknolojik ilerlemeler eğitimde sanal sistemlerin kullanımına imkân tanımaktadır. Sanal sistemler, aynı zamanda teknoloji kavramlarındaki anahtar kelime; 1990’larda bilgisayar ile iletişim, 2000’lerde web, 2010’larda mobil ve 2020’lerde ise metaverse olarak ifade edilmektedir. Genel olarak metaverse, insanların fiziksel harekete ihtiyaç duymaksızın, bulundukları yerden ayrılmadan çeşitli sanal gerçeklik cihazları kullanarak deneyimleyebildikleri bilişsel bir evren olarak ele alınmaktadır. Metaverse, mevcut teknolojilerin genişlemesi, gelişmesi ve kablosuz geniş bant ağları, robotik, yapay zeka, 3D baskı, bulut bilişim gibi üst teknolojilerle desteklenmesine katkı sağlamaktadır. Bu metaverse uygulamaları eğitimde laboratuvar simülasyonları, prosedürel beceri geliştirme, eğitim hızı, kalıcılığı ve öğrenci memnuniyeti, akademik öz yeterlilik ve başarı motivasyonu açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Metaverse uygulamaları geleneksel hemşireliği bilimsel bilgi içeriği, bireysel bakıma odaklanması, standardize kanıt temelli rehberleri ile çağ ötesi bir konuma taşınmasına olanak sağlayabilir. Hemşirelik öğrencilerinin teknik beceri, ekip içi etkileşim, kültürel duyarlılık, ahlaki cesaret, etik duyarlılık, öz denetim konuları kapsamındaki gelişiminde; metaverse teknolojisi az maliyetli, etkin zaman yönetimli dijital ortamda verilen derslerin önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sonuç: Metaverse uygulamaları mesleğin profesyonelliğini aydınlatan ve varoluşuna kanıt sunan bir nitelik taşımaktadır. Dijitalleşen dünyada metaverse ve hemşirelik buluşması kaçınılmaz sonuç olarak ele alınmalıdır. Yeni eğitim tekniklerinin mesleki eğitime entegre edilmesi ve uyum sağlanması için geniş popülasyonlarda nicel, nitel ve karma araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Metaverse, Hemşirelik, Eğitim 


Keywords: