BİLDİRİ DETAY

Necmettin İŞCİ, Fuat KAHRAMAN
NÖRO LİNGUİSTİK PROGRAMLAMA (NLP) VE HEMŞİRELİKTE KULLANILABİLİRLİĞİ
 
NLP İngilizce “Neuro Linguistic Programming” ifadesinin ilk harflerinden oluşmaktadır. Beyin Dili Programlaması olarak ifade edilen NLP duyu organlarımızla algıladığımız mesajların davranışlarımızı etkilemesi ile ilgilenmektedir. Nöro Linguistik Programlama (NLP); bireylerin düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin bir biçimde kullanılabileceğini öğreten yeni bir çalışma alanı olarak ele alınmaktadır. Kişiler, NLP ile beyinlerini programlamayı öğrenebilmekte ve bu şekilde aslında var olan ama ortaya çıkmamış potansiyellerini kullanabilmektedir. NLP’nin temel amacı, insanların daha etkili bir biçimde iletişim kurmasını sağlayarak, bireysel ve kişilerarası iletişimde mükemmelliği yakalamak ve bireyin iletişim, terapi, bireysel gelişim veya zihinsel kontrol alanlarında başarılı ve güçlü olmasını sağlamaktır. NLP günümüzde; iş yaşamında, iletişimde, kişisel gelişimde, liderlik ve eğitim alanında oldukça sık kullanılmaktadır. NLP eğitimde, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğrenmesine destek olmada, yaratıcılığın kazandırılmasında, hızlandırılmış öğrenmede, sınav stresinin önlenmesinde, ders çalışma motivasyonunun kazandırılmasında, öğrencilerin öğrenme stillerinin anlaşılmasında, öğretim stratejisi geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Hemşirelikte istenilen bilgi, beceri ve tutum değişikliğinin sağlanmasında, NLP tekniklerinden bir öğretim stratejisi olarak yararlanılabilmektedir. Nitekim NLP tekniği kullanılarak yapılan hemşirelikle ilgili bazı çalışmalarda, eğitim sürecinde NLP tekniğinin kullanımının öğrenmeyi destekleyerek birey üzerinde öğrenmede olumlu davranış algılarının oluşmasına olanak sağladığı belirlenmiştir. NLP’nin iş yaşamında ve yönetimde kullanımıyla etkin iletişim becerileri kazandırma, başarılı yöneticileri modelleme, hedef belirleme, stratejik plan hazırlama, sorun çözme, etkin kararlar alma verme durumuna göre strateji geliştirme, başarılı takım kurma ve takım ruhu geliştirme, motivasyonu artırma tekniklerini kullanma, sunum teknikleri kullanma gibi yönetici hemşire ve hemşirelere katkıları alabileceği bildirilmektedir. Sonuç olarak; NLP tekniğinin hemşirelikte iletişim, hemşirelikte eğitim, hemşirelerin iş yaşamı ve hemşirelik hizmetleri yönetiminde bilgi, beceri ve tutumların yaşama geçmesinde etkili bir yaklaşım olarak kullanılabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Nöro Linguistik Programlama, NLP, Hemşirelik. 


Keywords: