BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine KURT CAN, Veysel CAN, Mehmet BULDUK, Remzi KARASUNGUR
PRELAKTEAL BESLENME
 
Emzirme, doğal, ucuz ve bebek beslenmesi için en ideal kaynaktır. Yaşamın ilk altı ayında yalnızca anne sütüyle beslenmenin, ekonomik en iyi besin kaynağı ve morbidite-mortaliteyi azaltma açısından yüksek etkisi bulunmaktadır. Bir bebeğe yaşamın ilk üç gününde anne sütü dışında bir şey verilmesi olarak tanımlanan prelakteal beslenme kırsal kesimlerde ve gelişmekte olan ülkelerde yerleşik bir kültürel uygulamadır. Dünyada yapılan araştırmalar, prelakteal beslenmenin yaygın bir sorun olduğunu bildirmiştir. Prelakteal beslenme emzirmeye başlamayı da geciktirir. Özellikle yenidoğan döneminde bebek morbidite ve mortalitesi için bir risk göstergesidir ve emzirme öncesi beslenme uygulamalarının bazıları, farklı inanç, kültürel uygulamalar ve kıdemli aile üyeleri veya din adamlarının tavsiyeleri ile ilişkilidir. Prelakteal beslenme, yenidoğanları immünoglobulinler açısından zengin kolostrumdan yoksun bırakır ve çocuklarda bodurluğun başlıca nedeni kolostrum yoksunluğudur. Sezaryenle doğum ve süt yetersizliği, prelakteal beslenme için algılanan mitler arasındadır. Düşük eğitim düzeyi, yetersiz doğum öncesi bakım, çoğul doğum, erkek bebek doğurma ve prematür bebek doğuran annelerde prelakteal beslenme olasılığının arttığı bildirilmektedir. Yetersiz emzirmenin küresel risk değerlendirmesi, gelişmekte olan ülkelerdeki tüm bebek ölümlerinin yaklaşık %96'sının, yaşamın ilk 6 ayında meydana gelen uygunsuz beslenmeye bağlanabileceğini göstermektedir. Prelakteal beslenme dahil uygun olmayan emzirme, 5 yaşın altındaki çocuklarda neonatal enfeksiyonların yaklaşık %45'inden, ishalin %30'undan ve akut solunum yolu ölümlerinin %18'inden sorumludur. Yapılan bir çalışmada, prelakteal beslenmenin ileri yaşlarda diyabetes mellitus, obezite, otoimmün bozukluklar ve kardiyovasküler hastalıklar geliştirme risklerini arttırdığını bildirmiştir. Dünyanın pek çok bölgesinde uygulanan ve hem anne hem de çocuğu olumsuz etkileyen prelakteal beslenme uygulaması ülkemizde de özellikle kırsal kesimde uygulanmaktadır. Ülkemizde de prelakteal beslenme uygulamaları ile ilgili çalışmalara ve annelerin prelakteal beslenme uygulamalarının zararları hakkında bilgilendirilmeye ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Prelakteal Beslenme, Emzirme, Prelakteal 


Keywords: