BİLDİRİ DETAY

Buket GENÇ ROLLAS, Müge SEVAL
PRİMİPAR, ÜÇÜNCÜ TRİMESTIRDA OLAN GEBELERE VERİLEN WEB TABANLI BEBEK BAKIMI EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç:Primipar üçüncü trimestırdaki gebelere verilen web tabanlı bebek bakım eğitiminin etkililiğinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Araştırmaya, Zonguldak ili Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde gebe polikliniğine başvuran,primipar,gebeliğinin 3.trimestrında olan gebeler dahil edilmiştir. Ön test son test değerlendirmenin yapıldığı deneysel tipte düzenlenen araştırma Mart- Nisan 2018 tarihleri arasında araştırmayı kabul eden 31 kişi deney grubu,23 kişi kontrol grubunu oluşturmuştur.Gebelere sosyo-demografik özellikler ile bebek bakımına ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacı ile oluşturulmuş öntest soruları uygulanmış,ardından deney grubuna eğitim verilmiştir. Deney grubu yenidoğan bebeğin özellikleri, genel görünümü, genel bakımı, bebekte sık görülen problemler hakkında web üzerinden eğitim almışlardır. Eğitim sonrası deney grubunda kontrol grubuna göre sontest sorularını doğru yanıtlama durumları;doğumdansonra bebeğin ilk nezaman emzirildiği(p=0,004),annesütünün buzdolabında saklanma süresi(p=0,000),kolostrum(ağız sütü)tanımı(p=0,04),göbek bağı düşene kadar göbek bakımının nasıl yapıldığı(p=0,001), bebektegazsancısıbelirtileri(p:0,001),yenidoğan bebeğin birgünde kaçsaat uyuması gerektiği(p=0,000),uyurken bebeğin yatma pozisyonu(p=0,015), bebeğin yattığı karyolanın özellikleri(p=0.002),bebek yeterli sıvı alamadığında idrar rengi(p=0,015),bebeğin kakarenginin gündengüne nasıl değişim gösterdiği(p:0,000), pişik durumunda ne yapılması gerektiği(p=0,015),bebeğin güvenliği için yapılan davranışlar(p=0,000),bebek ishal olduğunda(p=0,012)ve kabız olduğunda(p=0,001)ne yapılması gerektiği,pamukçuk geliştiğinde(p=0,000),burun delikleri tıkalı olduğunda(p=0,002), isilik geliştiğinde(p=0,000),memelerde şişlik olduğunda(p=0,006)ne yapılması gerektiği sorularını yanıtlama durumu kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sonuç ve öneriler: Gebelerde yapılan web tabanlı eğitimin etkin yöntem olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin eğitim,danışmanlık rolleri çerçevesinde bebek bakımına yönelik eğitimlerin web üzerinde geliştirilmesi,eğitimlerin içeriklerinin güncel doğru biçimde hazırlanması,bu bilgilerin etkili biçimde gebelere aktarılması sayesinde,anneler bebek bakımına yönelik doğru tutum, davranışlar sergilemeleri sağlanacaktır. Günümüzde annelerin bebekleri hakkındaki endişelerinin,sorunlarının çoğunu internetten araştırdıkları gözönünde bulundurularak,web tabanlı bebekbakım eğitimlerinin farklı gruplar üzerinde düzenlenmesi,etkililiğinin değerlendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Web tabanlı eğitim, Bebek bakımı, Gebe 


Keywords: